Nieuws

CU-Ede bezorgt over woekerende plant

De ChristenUnie luidt de noodklok voor de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop binnen de gemeentegrenzen van Ede. De Japanse Duizendknoop is een zich snel uitbreidende plant dat schade kan veroorzaken aan funderingen, muren en bestrating.
EDE - De ChristenUnie luidt de noodklok voor de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop binnen de gemeentegrenzen van Ede. De Japanse Duizendknoop is een zich snel uitbreidende plant dat schade kan veroorzaken aan funderingen, muren en bestrating.
Raadslid Peter Jansen wil van het college van B&W weten of ze op de hoogte is van de aanwezigheid van deze schadelijke plant en wat zij doet om verspreiding van deze plant tegen te gaan.
De Japanse Duizendknoop is een diep wortelende plant die zich snel uitbreidt. De stengels groeien onder de grond horizontaal en kunnen overal naar boven komen in weer een nieuwe plant. Deze plant overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan funderingen, muren, bestrating, etc. Bij de fractie van de ChristenUnie zijn vragen binnen gekomen over de aanwezigheid van Japanse Duizendkoop in Ede, o.a. langs de Kierkamperweg, Edeseweg en bij de Bovenbuurtweg.
Raadslid Peter Jansen stelt schriftelijke vragen aan het college. Hij wil weten of het college van B&W op de hoogte is van de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop en wat het college tot op heden gedaan heeft om de Japanse Duizendknoop te bestrijden, maar ook wat zij van plan is te doen om verdere verspreiding tegen te gaan. Ook andere gemeenten worstelen met dit probleem, weet Jansen.