Nieuws

'Kom met duidelijkheid over Spiegelwaal'

NIJMEGEN - De afspraken rond het gebruik van de Spiegelwaal in Nijmegen hadden al lang rond moeten zijn. Dat vindt D66-Kamerlid Rob Jetten uit Nijmegen. Minister Schultz van Infrastructuur doet weinig concrete toezeggingen in de beantwoording van Jettens Kamervragen.
In Nijmegen is al sinds de opening van de Spiegelwaal in het voorjaar van 2016 onduidelijkheid over wat daar nu precies wel en niet is toegestaan op het gebied van watersportrecreatie en zwemmen. Rijkswaterstaat had eerder aangegeven dat er vóór de zomer van 2017 duidelijkheid zou komen over die regels. Maar intussen is de zomer begonnen en die duidelijkheid is er nog altijd niet. 

Ballenlijn

Begin juni kaartte Rob Jetten dit probleem aan bij minister Schultz. In haar antwoord (op de dag dat de zomer van 2017 officieel van start is gegaan) laat zij weten dat 2016 als proefjaar is beschouwd. De afgelopen periode is er overlegd tussen gemeente Nijmegen, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Begin juli moeten de afspraken tussen deze partijen beklonken worden. 
Volgens de minister is het lastig om de verschillende activiteiten zoals roeien, kanoën en zwemmen met elkaar te verenigen. Ze denkt aan praktische afspraken zoals een fysieke scheiding (‘ballenlijn’) tussen het deel waar mag worden gezwommen en het deel waar mag worden geroeid. 

'Mooi geweest als minister tandje had bijgezet'

Jetten vraagt zich af hoe het kan dat er anderhalf jaar na de opening van de Spiegelwaal nog steeds geen helderheid is over het gebruik ervan.
Vooral omdat recreatie aan deze zijtak van de Waal volgens hem veel veiliger is dan in de rivier zelf.  'Het was mooi geweest als de minister een tandje bij had gezet en er voor had gezorgd dat de afspraken al rond waren. Het is nu al zulk lekker weer, dan hadden mensen nu al kunnen genieten. D66 wil dat de minister ervoor zorgt dat mensen niet later dan juli veilig kunnen zwemmen in de Spiegelwaal.'

Reddingsbrigade bood al hulp aan

Het D66-Kamerlid verbaast zich er ook over dat Rijkswaterstaat tot nu toe weinig gehoor heeft gegeven aan de medewerking die de Nijmeegse reddingsbrigade aanbiedt voor het organiseren van onder andere een strandwacht. Minister Schultz van Haegen zegt wel dat ze ervoor wil zorgen dat de reddingsbrigade betrokken wordt bij het overleg tussen de gemeente en Rijkswaterstaat.
Vorige week zei de gemeente Nijmegen al dat er verbodsborden komen tegen het springen van bruggen en pijlers: