Nieuws

Miljoenen voor verwijdering asbest, maar geen personeel

DOORNENBURG - De provincie wil met een miljoeneninjectie eigenaren van asbestdaken motiveren om hun dak te laten renoveren. In 2024 moeten alle asbestdaken namelijk verdwenen zijn, maar asbestverwijderaars hebben veel te weinig personeel om dat doel te behalen.
Volgens een schatting van de provincie ligt in Gelderland in totaal ruim tweeduizend voetbalvelden aan asbest op de daken. Dat zijn gemiddeld 38 voetbalvelden per gemeente. In sommige gemeenten ligt meer; Lingewaard zou, na Ede, de meeste asbestdaken hebben. Met een stimuleringsprogramma van vier miljoen wil de provincie eigenaren van asbestdaken bewust maken van het probleem en zorgen dat zij eerder de stap zetten om hun dak te laten renoveren.
In Huissen, gemeente Lingewaard, haalt sloopbedrijf Goris & Zonen asbest van een woning in de Bloemstraat. Frank Arends kijkt toe hoe zijn werknemers, in witte pakken en met gezichtsmaskers op, de verweerde platen van het dak halen.

'Het moet drie keer sneller'

De rijksoverheid wil dat in 2024 op geen enkel dak nog asbest ligt. Om die doelstelling te halen moet het verwijderen maar liefst drie keer sneller. 'Als we op dit tempo doorgaan, gaan we het niet redden' zegt Arends. 'Een hoop eigenaren hebben het geld er niet voor over en het is moeilijk om aan personeel te komen.'
Om het tempo te versnellen zijn volgens Arends vooral meer werknemers met papieren nodig, maar verschillende sloopbedrijven geven aan dat die moeilijk te vinden zijn. 'Het is werk met een hoop regeltjes. Je moet goede jongens hebben die goed volgens de regels kunnen werken. Daar hebben ze ook een opleiding voor nodig en die kost ook tijd.' verklaart Arends.
Asbest is een gezondheidsrisico, de vezels kunnen kanker veroorzaken. Een asbestplaat die jarenlang in wind en regen op een dak heeft gelegen, slijt langzaam af. Kleine vezels laten dan los en komen in het water of in de grond naast het dak terecht. Vervuilde grond moet in sommige gevallen ook gesaneerd worden.

Verwijderen dure grap

Een asbestdak renoveren is een dure grap. De rijksoverheid stelt wel subsidie beschikbaar, maar dat is alleen voor het verwijderen van de oude platen. Asbestdaken liggen niet zelden op grote boerenschuren, het nieuwe dak dat na verwijdering op de schuur moet komen zorgt vaak voor hoge kosten. Daarnaast houdt een asbestdak de regen net zo goed buiten als een dak zonder asbest, waardoor eigenaren de baten niet zien.
VERAS is de branchevereniging voor asbestverwijderingsbedrijven. Zij denkt dat het nog haalbaar is om alle asbestdaken op tijd weg te halen, maar zij ziet ook het gebrek aan arbeidscapaciteit als de grootste bedreiging. De provincie wil nu uitzoeken of het makkelijker kan worden om een certificaat te krijgen.