Nieuws

Waterschappen voorbereid op droogte

Waterschappen in heel Nederland treffen voorbereidingen om snel in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt. Het gaat om het aanvoeren van zoetwater en het op niveau houden van het waterpeil. Maar ook het tegengaan van verzilting en extra controles van veendijken en kades. Onder meer in Brabant mogen boeren slechts beperkt water gebruiken uit sloten om het land te besproeien.
NIJKERK - Waterschappen in heel Nederland treffen voorbereidingen om snel in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt. Het gaat om het aanvoeren van zoetwater en het op niveau houden van het waterpeil. Maar ook het tegengaan van verzilting en extra controles van veendijken en kades. Onder meer in Brabant mogen boeren slechts beperkt water gebruiken uit sloten om het land te besproeien.
De watervraag is zeer hoog voor de tijd van het jaar. Verschillende waterschappen laten daarom meer water in dan gebruikelijk. Agrariërs en natuurbeheerders kunnen de komende dagen in toenemende mate problemen ervaren als de droogte doorzet.
De waterschappen waar beregeningsverboden van kracht zijn, zoals de waterschappen in Brabant en Limburg, controleren op dit moment extra of deze goed worden nageleefd.
De waterschappen monitoren ook het zoutgehalte in de rivieren meer dan gebruikelijk. Verder zijn er inspecties van droogtegevoelige dijken. Op enkele locaties is een noodpomp neergezet om het water op peil te houden.
De kwaliteit van het zwemwater wordt extra gecontroleerd, bijvoorbeeld op de aanwezigheid van blauwalg. Via de gratis Zwemwaterapp zijn door heel Nederland veilige zwemplekken te vinden.