Nieuws

Mogelijke vertraging aanleg A15; vragen over uitstoot stikstof naar Europese Hof

ARNHEM - Er zijn 62 beroepen ingediend bij de Raad van State tegen de doortrekking van de snelweg A15 tussen Bemmel en Zevenaar. Hoewel de provincie optimistisch is, kunnen die beroepen zorgen voor vertraging van de aanleg van de weg. De Raad van State, de hoogste rechter van Nederland, heeft het Europese Hof gevraagd hoe om te gaan met regels rond de uitstoot van stikstof.
Het Hof is gevraagd voor 1 juli 2018 een uitspraak te doen. De rechtsprocedure bij de Raad van State gaat dus nog enige tijd duren. Maar volgens GS kunnen de voorbereidingen voor de aanleg van het tracé gewoon doorgaan. Mocht de procedure vertraging opleveren, dan kan dat worden opgevangen door de lange, ingeplande aanbestedingsperiode, schrijven GS in een brief aan Provinciale Staten van Gelderland.

Uitstoot van stikstof

Morgen zal Gedeputeerde Zaken de leden van Provinciale Staten informeren over hoe het staat met de plannen van de doortrekking van de A15 en de verbreding tussen de A12 Duiven en Oud-Dijk.
Volgens Gedeputeerde Staten zijn vooral beroepen ingesteld die gaan over het afsluiten van de Griethse Poort, een brug of een tunnel, lucht- en geluidhinder en de uitstoot van stikstof.

Filedruk steeds hoger

In een brief aan de Staten geeft GS aan dat de Regio Achterhoek, de Liemerse gemeenten en de gemeente Arnhem zich zorgen maken over de vele files op de A12 tussen Velperbroek en Zevenaar. De filedruk zou steeds hoger worden. 'De doortrekking van de A15 in combinatie met de verbreding van de A12 biedt een oplossing voor deze problematiek', aldus Gedeputeerde Staten.
De provincie verwacht dat ondanks de procedures bij de Raad van State de weg gaat gewoon opengaat tussen 2021 en 2023.