Nieuws

Sint Maartenschool Ubbergen krijgt anonieme gift

De Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs in Ubbergen kan nog zeker een jaar het hoofd boven water houden. De school geeft onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Volgens de Algemene Onderwijsbond heeft de noodlijdende school een anonieme gift gekregen.
NIJMEGEN - De Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs in Ubbergen kan nog zeker een jaar het hoofd boven water houden. De school geeft onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Volgens de Algemene Onderwijsbond heeft de noodlijdende school een anonieme gift gekregen.
Door de invoering van de Wet passend onderwijs moet de Sint Maartenschool 1,9 miljoen euro bezuinigen. De leerlingen van de school hebben extra begeleiding nodig om goed te kunnen leren. Door de bezuinigingen is er alleen nog geld beschikbaar voor onderwijs. Het zorgbudget voor de leerlingen is flink afgenomen. Ook moeten er 50 van de 130 medewerkers weg. 
De gift voorziet nu voor een jaar in de zorgkosten. Hierdoor krijgt de school de tijd om een zorgcoördinator in te schakelen die zich met de aanvraag van het zorggeld gaat bezighouden. De school ziet nog wel mogelijkheden om extra zorggeld aan te vragen bij de gemeente, maar had te weinig tijd om voor alle leerlingen de benodigde dossiers aan te leggen.