Nieuws

Stropers, hoe herken je ze?

EPE - Het illegaal doden van konijnen en reeën bij wildstroperijen en het vangen van zangvogels die illegaal op vogelmarkten worden verkocht; het komt regelmatig voor in onze provincie. Maar door een gebrek aan Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) en politie in het buitengebied, is het moeilijk tegen te gaan. Natuurorganisaties hebben daarom de hulp van het publiek ingeroepen.
Volgens meerdere natuurorganisaties heeft het bestrijden van zogenoemde wildlifecrimes geen prioriteit bij de politie en ontbreekt het geld. Daarin wordt het publiek gevraagd om mee te denken. 'Veel mensen willen wel meewerken, maar het is niet eenvoudig om problemen te herkennen en te omschrijven', aldus een medewerker.

Omvang niet bekend

Door een slechte registratie is het aantal misdrijven tegen in het wild levende dieren niet bekend. Ook is er nog geen onderzoek naar gedaan. Een aantal natuurorganisaties, waaronder de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, heeft daarom het meldpunt natuurverstoringen opgericht, waar mensen overtredingen of misdrijven tegen wilde dieren kunnen melden.

Cursus om stroperij en andere wildlifecrime te herkennen

Zaterdag wordt bovendien in Epe door de Milieufederatie en de Academie Politie, Dier en Milieu de cursus 'Hoe om te gaan met wildlifecrime' georganiseerd. 'Deelnemers leren aanwijzingen van wildlifecrime herkennen zodat ze, als ze dat willen, een juiste melding kunnen doen.' Dat gebeurt nog niet zo vaak, ook omdat veel mensen niet weten dat er een meldpunt bestaat. Afgelopen jaar werden er landelijk enkele tientallen problemen gemeld.