Nieuws

Raad Doetinchem akkoord met Van der Valk

De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond ingestemd met de komst van een Van der Valk hotel. Het hotel moet komen langs de Europaweg, tussen de Kilderseweg en de A18. © REGIO8
DOETINCHEM - De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond ingestemd met de komst van een Van der Valk hotel. Het hotel moet komen langs de Europaweg, tussen de Kilderseweg en de A18.
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het hotel. Zo is er een maximum van 102 kamers en mogen de horeca- en zalenfunctie niet te groot worden. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de concurrentie voor andere hotels en zalencentra in de regio te groot wordt. Daarnaast mag het hotel niet te hoog worden en moet er voldoende groen rond het pand aanwezig zijn.
Met de goedkeuring van het hotel, werd ook besloten om de doorstroming en verkeersveiligheid op de Europaweg te verbeteren en een zonnepark aan te leggen. Wel wil het college eerst onderzoeken op welke bestaande daken er nog zonnepanelen gelegd kunnen worden en hoever er dan voldaan is aan de wens om in 2030 energieneutraal te zijn.
Wethouder Langeveld zegde toe dat er in het najaar een voorstel naar de raad gaat over de noodzaak van het zonnepark en hoe groot dat dan moet worden. Nu de gemeenteraad akkoord is met de plannen, kan er gewerkt gaan worden aan de uitvoering. De bedoeling is om alle werkzaamheden in 2021 afgerond te hebben.