Nieuws

Bewoners verzetten zich tegen komst 'asowoningen'

NIJMEGEN - De bewoners van Nijmegen Noord verzetten zich tegen het plan van de gemeente om acht skaeve huse in hun buurt te plaatsen. Ze voelen zich overvallen door het besluit en vinden de omgeving ongeschikt voor de 'asowoningen'.
Op 5 april schrokken de bewoners van de Stationsstraat in Nijmegen Noord zich rot. Arnold Wegh die ook spreekt namens zijn buren: 'We kregen een brief in de bus met daarop alleen maar aan de bewoners van dit pand. En wat bleek? Dat de gemeente zonder enig vooroverleg besloten heeft om hier... wat in de volksmond heet asowoningen te plannen.'

Prikkelarme omgeving?

Skaeve Huse zijn voor dak- en thuislozen die alleen passen in een zeer kleine woongemeenschap met begeleiding, in een rustige, prikkelarme omgeving met ruimte om zich heen. En die prikkelarme omgeving is er volgens het gemeentebestuur in Nijmegen Noord.
De bewoners betwijfelen dat in een gebied dat ligt ingeklemd tussen de A15 en de A325, aan een straat waar voortdurend verkeer langs raast en waar een puinbreekbedrijf zit. Een gebied waar aan de ene kant de grootste drankengroothandel van Nederland zit en aan de andere kant een grote legale wietkwekerij. Allemaal geen zaken die handig zijn voor de doelgroep van de skaeve huse, zo denken de bewoners. 

Dagelijkse trek naar centrum Nijmegen

Op een informatieavond over de skaeve huse werd door de betrokken hulpverleners van de dak- en thuislozen gezegd dat zij dagelijks naar het centrum van Nijmegen zullen willen trekken.
Maar hoe dan, zo vragen de bewoners zich af. Want er rijden geen bussen in hun straat en de afstand naar het centrum is tien kilometer. Dus wie doe je eigenlijk een plezier met deze locatie?

Onverkoopbaar stuk grond over

Nou misschien het stadsbestuur zelf wel, zo denkt bewoner Arnold Wegh hardop. Hij verwijst naar bedrijventerrein De Grift. Daar wilde Nijmegen graag bedrijven vestigen, maar dat is nooit van de grond gekomen dus dit voorjaar heeft het college besloten om het verlies van 13,8 miljoen euro af te schrijven.
Arnold Wegh: 'Toen hadden ze een stuk grond over en hebben ze gedacht: een en een is twee. We gaan daar gewoon die skaeve huse maar eens plannen. Bij ons in de achtertuin.'

Eerdere plannen gesneuveld

Een eerdere poging om skaeve huse te plannen in de wijk Weezenhof werden in de zomer van 2016 definitief van tafel geveegd door de Raad van State. Raadslid Paul Eigenhuijsen (Voor Nijmegen.NU) begrijpt dan ook niet hoe het college nu dezelfde fout kan maken. 'Een ezel stoot zich in het gemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Nee, het is een verschrikkelijk fout besluit.'
Want de plannen voor skaeve huse sneuvelden onder meer doordat het naastgelegen tuinbedrijf daar met gif mag sproeien, zodat daar niet direct daarnaast skaeve huse mogen komen. Maar ook in de Stationsstraat is een tuinder met een sproeivergunning. Paul Eigenhuijsen: 'Dus we gaan dezelfde procedure in. Weer naar de Raad van State. Zonde van de tijd, zonde van het geld.'

'Geen goede plek'

Ook de bewoners uit Nijmegen Noord zullen een gang naar de Raad van State niet schuwen, zo blijkt in bedekte termen uit hun brieven. Maar zo ver is het volgens Arnold Wegh nog niet.
'Gelukkig zijn we nu in een stadium waarin we overleg hebben met de gemeenteraad... Wij hopen ten zeerste dat de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouders zullen inzien dat dit geen goede plek is', aldus de bewoner.