Nieuws

College neemt maatregelen om bijstandstekort terug te dringen

Het college gaat maatregelen treffen om het bijstandstekort terug te dringen. Wethouder Jan Zoetelief (VSP) stuurt hiervoor een ‘masterplan’ naar de gemeenteraad. Nijmegen kampt met een tekort van 15 miljoen op een budget van 145 miljoen euro.
NIJMEGEN - Het college gaat maatregelen treffen om het bijstandstekort terug te dringen. Wethouder Jan Zoetelief (VSP) stuurt hiervoor een ‘masterplan’ naar de gemeenteraad. Nijmegen kampt met een tekort van 15 miljoen op een budget van 145 miljoen euro.
Hoewel de stad hierdoor in aanmerking komt voor een vangnetregeling die het gat deels dicht, gaat het college proberen het probleem grondig aan te pakken. De bedoeling is om structureel 385 mensen per jaar meer te laten uitstromen uit de bijstand. Het tekort moet hierdoor vanaf 2019 weer een overschot worden.
Dat moet gebeuren aan de hand van zes maatregelen. Zo wordt er onder meer geïnvesteerd in kansberoepen, worden mensen aan het einde van hun WW-uitkering gestimyleerd om werk te vinden en worden voortijdige schoolverlaters ondersteund om de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden.