Arnhem

Ede is de gelukkigste stad van het land (en Arnhem niet)

EDE - Wie op zoek is naar het geluk, vindt in Ede in ieder geval veel mensen die dat geluk al hebben gevonden. De Veluwse stad is de meest gelukkige van het land, blijkt uit de Geluksatlas 2017 van de Atlas voor gemeenten.
Daarin is voor het eerst het geluksgevoel van inwoners van alle gemeenten onderzocht. Van de vijftig grootste gemeenten is de Geluksatlas gemaakt. Inwoners mochten met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden ze zijn. Apeldoorn staat ook bij de tien gelukkigste steden, op plaats zeven tussen Velsen en Nissewaard.
Dat inwoners van Ede het gelukkigst zijn, komt onder meer doordat relatief veel mensen er werk hebben en gezond zijn. Ook de prettige, veilige woonomgeving met relatief veel rust en ruimte is van invloed.
Verslaggever Niels Kater sprak met (gelukkige) Edenaren:
Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig. In steden ligt dat percentage op 85 en in niet-stedelijke gemeenten ligt dat iets hoger: 89 procent.

(On)gelukkigste mens van Nederland

Het meest gelukkig zijn hoogopgeleide, rijke, christelijke, getrouwde 65-plussers zonder thuiswonende kinderen en personen zonder een migratieachtergrond. Het meest ongelukkig zijn laagopgeleide, gescheiden, arbeidsongeschikten met thuiswonende kinderen en personen met een migratieachtergrond en oorspronkelijk afkomstig uit een islamitisch land. Blijkt uit de Geluksatlas 2017. 

Veel werklozen

In Arnhem is het geluksgevoel volgens de Atlas een stuk verder weg. Op Rotterdam en Amsterdam na is dat de ongelukkigste stad van het land. Nijmegen staat in dat lijstje op de negende plaats.
Volgens de onderzoekers hebben ongelukkige gemeenten over het algemeen veel inwoners zonder werk en veel mensen met een migratieachtergrond.
Cabaretiers drijven graag de spot met Ede, zoals Jules Deelder: 
En de in Ede geboren Hans Dorrestijn: