Nieuws

Raad Bronckhorst schuift besluit landelijk gebied voor zich uit

De publieke tribune zat vol en zienswijzen waren ingediend en toegelicht. Inwoners van Bronckhorst hoopten dat de gemeenteraad van Bronckhorst vanavond het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Bronckhorst zou vast stellen. Een groot plan waarin kaders gesteld worden over natuur, landbouw en recreatie. © Paul Valk
HENGELO - De publieke tribune zat vol en zienswijzen waren ingediend en toegelicht. Inwoners van Bronckhorst hoopten dat de gemeenteraad van Bronckhorst vanavond het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Bronckhorst zou vast stellen. Een groot plan waarin kaders gesteld worden over natuur, landbouw en recreatie.
Al snel na de opening van de vergadering door de burgemeester wordt duidelijk dat de fracties het onderwerp van de agenda willen halen. Na een korte schorsing bleek dat de fractievoorzitters het er unaniem over eens waren dat de behandeling van het agendapunt uitgesteld moest worden. Wanneer de behandeling wel is, is nog onduidelijk.
Volgens de politieke partijen is het van belang dat iedere fractie zich op een zorgvuldige wijze kan voorbereiden. Er komen nu nog steeds reacties binnen en omdat het een groot dossier is, is het goed volgens de partijen om nog even goed na te denken en puntjes op de i te zetten.
Er zijn heel veel mensen betrokken bij het plan. Zo hebben inwoners van Wichmond zelf een plan ingediend om te voorkomen dat miljonair Kees Koolen een grote koeienstal kan bouwen. Ook wordt er gesproken over campings, natuur en landbouwontwikkeling.