Nieuws

Lokaal Belang overtreedt de gedragscode

Lokaal Belang heeft de gedragscode van de gemeente Oude IJsselstreek overtreden. Bij de behandeling van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een commerciële ruimte en appartementen in Varsseveld is volgens burgemeester Otwin van Dijk de schijn van belangenverstrengeling opgewekt. © REGIO8
SILVOLDE - Lokaal Belang heeft de gedragscode van de gemeente Oude IJsselstreek overtreden. Bij de behandeling van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een commerciële ruimte en appartementen in Varsseveld is volgens burgemeester Otwin van Dijk de schijn van belangenverstrengeling opgewekt.
De plannen omhelsden onder meer de bouw van een supermarkt in het centrum van Varsseveld. Het idee werd ingediend door Gerard Gielink, volgens Van Dijk een lid van Lokaal Belang die veel connecties heeft met raadsleden. Tijdens de commissievergadering van 18 januari waarin de plannen besproken werden, had hij contact had met raadsleden van de partij. Lokaal Belang zette zich in voor het verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen. Van een daadwerkelijke belangenverstrengeling wil burgemeester Van Dijk in een brief aan het presidium echter niet spreken. 'Wel heb ik geconcludeerd dat het beeld van de schijn van belangenverstrengeling eenvoudig en onbedoeld kan worden opgewekt. Het is daarom belangrijk dat we ons bewust zijn van ons gedrag.'
De gedragscode van Oude IJsselstreek schrijft voor dat bestuurders moeten worden gekenmerkt door onpartijdigheid. Een bestuurder moet de schijn van bevoordeling voorkomen. Als er sprake is van persoonlijke betrekkingen, zou het raadslid zich moeten onthouden van deelname aan besluitvorming. Naar aanleiding van de situatie heeft Van Dijk een extern bureau in de arm geslagen om uitleg te geven aan raadsleden. 'Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we allemaal een grote verantwoordelijkheid hebben om ons bewust te zijn van integer handelen en fatsoenlijke omgangsvormen.'

Kritiek in anonieme brief

De bal kwam binnen de gemeente Oude IJsselstreek aan het rollen door de ontvangst van een anonieme brief van ‘F. Bloemen’. De briefschrijver uitte kritiek op de contacten tussen raadsleden van Lokaal Belang en indiener Gielink. 'Ik sta erop dat Lokaal Belang geen zooitje van mijn gemeente maakt. Iedereen moet terug in zijn hok. Het volk kiest de raadsleden, niet zij, maar wij als volk zijn de baas', zo stond in de brief geschreven. Burgemeester Van Dijk heeft geprobeerd in contact te komen met de schrijver van de tekst, maar kon de afzender niet achterhalen.