Nieuws

Nijmegen maakt haast met experiment Participatiewet. 'Anders vallen we buiten de boot'

Nijmegen wil zich zo snel als mogelijk aanmelden voor een experiment met de Participatiewet. Het stadsbestuur is bang om anders buiten de boot te vallen. Het aantal deelnemers is namelijk landelijk afgebakend. © ANP Xtra
NIJMEGEN - Nijmegen wil zich zo snel als mogelijk aanmelden voor een experiment met de Participatiewet. Het stadsbestuur is bang om anders buiten de boot te vallen. Het aantal deelnemers is namelijk landelijk afgebakend.
De wens om te experimenteren met verschillende manieren om uitkeringsgerechtigden weer aan de slag te krijgen, leeft al langer in de Waalstad. Anderhalf jaar geleden nam de Nijmeegse raad daarvoor al moties aan.

Ruimere voorwaarden, meer animo

Doordat de voorwaarden niet extreem streng zijn, denkt wethouder Zoetelief dat er veel animo is voor het experiment. Nijmegen wil gaan experimenteren met drie groepen uitkeringsgerechtigden: 
  • Een groep mag twee jaar lang vijftig procent van hun bijverdiensten houden. Dat is veel meer dan de 25 procent die nu geldt over een periode van zes maanden.
  • Een groep krijgt dezelfde voorwaarden maar daarnaast vervalt ook de arbeids- en re-integratieverplichting.
  • Een derde groep krijgt, naast het behoud van de bijverdiensten, ook intensieve begeleiding. De bijstandsgerechtigde beslist zelf waar die begeleiding op gericht is (uitstroom naar werk, deeltijdwerk, vrijwilligerswerk, zelfstandig ondernemerschap, participatie).

Meer informatie over wat werkt voor participatie aan maatschappij

De groepen zullen 100 tot 150 mensen tellen. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit en het experiment duurt twee jaar. Aan het einde hoopt wethouder Zoetelief meer te weten over wat werkt om mensen weer aan het werk te krijgen of op een andere manier te laten deelnemen aan de maatschappij.
Vanaf 1 mei kunnen deelnemende gemeenten zich inschrijven bij het Rijk. Daarom heeft het stadsbestuur nu zo'n haast gemaakt met het opstellen van een plan. Mocht Nijmegen na deze inschrijftermijn toch besluiten om niet mee te willen doen dan kan de aanvraag zonder verdere verplichtingen worden ingetrokken.