Nijmegen

'Onverkoopbaar' bedrijventerrein kost Nijmegen 13,8 miljoen

De Grift bij Ressen.
De gemeente Nijmegen neemt haar verlies wat betreft het onverkoopbare bedrijventerrein De Grift nabij Ressen. Dat kost de gemeente 13,8 miljoen euro. © Google Maps
NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen neemt haar verlies wat betreft het onverkoopbare bedrijventerrein De Grift nabij Ressen. Dat kost de gemeente 13,8 miljoen euro.
Een en ander blijkt uit de stadsrekening over 2016 die het college aan de gemeenteraad presenteert. In totaal levert de begroting over 2016 een verlies van 11,3 miljoen euro op.

In eerste instantie overschot

Het stadsbestuur had een tekort verwacht van 2,7 miljoen euro doordat geld voor uitkeringen niet volledig worden betaald door het Rijk. Bij het opstellen van de stadsrekening ontstond in eerste instantie zelfs een overschot door forse meevallers bij Zorg en Welzijn. Het geld dat daar is overgehouden wordt nu apart gehouden voor de uitvoer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij jeugdzaken en beschermd wonen.

Agrarische grond

Maar uiteindelijk eindigt de begroting dus toch in een verlies, voornamelijk door bedrijventerrein De Grift. Recent is onderzoek gedaan naar het aanbod van regionale bedrijventerreinen. Daarvan zijn er veel te veel in Gelderland. Vooruitlopend op de definitieve resultaten besluit het college nu om bedrijventerrein De Grift niet meer volledig te ontwikkelen. Een deel van de grond krijgt nu als bestemming agrarische grond.

College neemt zijn verlies

Al jaren is duidelijk dat de aangekochte grond bij Ressen niet helemaal als bedrijventerrein ontwikkeld zou worden. Eerder werd dit al als risicopost gezien, nu 'neemt het college dus zijn verlies' en boekt 13,8 miljoen euro af. Wethouder Tiemens (financiën) benadrukt dat het geld dat wordt onttrokken aan de reserves later ook weer wordt bijgestort. In 2018 verwacht zij alweer een positief resultaat wat betreft de saldi reserves.