Nieuws

Honderden vissen gebruiken passage langs stuw Oude IJssel

TERBORG - Meer dan duizend vissen hebben afgelopen week gebruik gemaakt van de vispassage bij Stuw De Pol in de Oude IJssel bij Terborg. Dat blijkt uit tellingen van het Waterschap Rijn en IJssel.
Twee jaar geleden is er een vispassage, een bypass van 1,5 kilometer, aangelegd bij de stuw. Stuwen zijn nodig om het water in de rivieren en beken te reguleren, maar vormen een hindernis voor vissen als ze in het voorjaar willen paaien in de bovenstroomse wateren. Door de passage kunnen de vissen langs de stuw zwemmen.
Rondom deze vispassage is ook ongeveer tien hectare aan nieuwe natuur aangelegd in de vorm van rietoevers, poelen, droge en natte graslanden.

Fuiken

Het Waterschap Rijn en IJssel en de Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn sinds vorige week aan het tellen om te kijken of de passage ook doet wat hij moet doen. Er is een fuik geplaatst en de vissen die in de fuik zwemmen, worden geteld. Bij de eerste lichting zaten ruim 300 vissen in de fuik, onder andere blankvoorn, pos, baars, brasem, snoekbaars, snoek en winde.
In totaal werden in de eerste week ruim duizend vissen geteld. De vangst wordt op soort en lengte beoordeeld, en daarna weer in de Oude IJssel uitgezet. De fuik blijft nog een aantal weken staan.