Nieuws

Grote zorgen om verrommeling in Ressen

Het Platform Erfgoed maakt zich grote zorgen om de cultuurhistorie in Ressen. Het platform vraagt het college van Lingewaard om maatregelen. © Omroep Gelderland
RESSEN - Het Platform Erfgoed maakt zich grote zorgen om de cultuurhistorie in Ressen. Het platform vraagt het college van Lingewaard om maatregelen.
Het Platform tot behoud van Cultuur Historisch Erfgoed Lingewaard heeft een brandbrief geschreven aan het college van Lingewaard. Het platform is een overlegverband tussen onder meer verschillende historische kringen en het Streekmuseum Lingewaard.

Oudste kern bedreigd

Volgens alle betrokkenen bij het platform gaat het in Ressen de verkeerde kant op. De oudste kern Ressen wordt volgens het platform bedreigd door allerlei ontwikkelingen. Het gaat onder meer om de mogelijke inrichting van de Ressensestraat als hoofdverkeersader tussen Nijmegen en Bemmel, geluidsoverlast van nabijgelegen snelwegen en de verrommeling van het voormalige Wido-terrein. 

Ergernis over groen-paars lichtspoor

Het platform schrijft aan het college: 'Ternauwernood kon voorkomen worden dat De Oude Postweg, die zijn oorsprong wellicht vindt in een Romeins pad lang de Limes, maar in de late middeleeuwen en 16e en 17e eeuw dé verbindingsweg tussen Nijmegen en Arnhem was, ten prooi viel aan het Rijn-Waal-fietspad.' Maar nu ergert het platform zich alsnog aan het paars-groene lichtspoor van het RijnWaalpad. Dat lichtspoor is volgens de bezwaarmakers een 'aanslag op alles wat er aan cultuur-historische waarden nog rest. Om van de legergroene koelcellen die her en der het landschap ontsieren en de milieuvervuiling van het kasteelterrein maar niet te spreken.'
Het platform wil in overleg met de Commissie Erfgoed. Het wil dat er een plan komt voor behoud en inrichting om zo verstoringen van de ruimtelijke kwaliteit van Ressen weg te nemen. 

Excuses

De brandbrief van het platform werd in juni 2016 al aan het college gestuurd, maar werd deze week pas beantwoord. Daarvoor biedt het college allereerst zijn verontschuldigingen aan. Verder zegt het college dat er in Ressen geen sprake is van een Beschermd Dorpsgezicht zoals beschreven in de Erfgoedwet. Toch is de cultuurhistorie volgens het college in het huidige bestemmingsplan geborgd.
Het college zegt zelf ook te werken aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Ressen. Zo is er overleg met de eigenaar van een viskwekerij over de ruimtelijke kwaliteit en ook met de eigenaar van het Wido terrein gesproken over verbeteringen op zijn terrein.