Nieuws

Gelderland ten strijde tegen laaggeletterdheid

ARNHEM - Ruim 10 procent van de bevolking kan niet goed lezen of schrijven en dat aantal loopt jaarlijks op. De provincie Gelderland wil daarom dat er een aanvalsplan komt om de laaggeletterdheid te bestrijden. In dat plan is een belangrijke rol weggelegd voor bibliotheken.
'Het is heel belangrijk dat we zoveel mogelijk laaggeletterden kunnen bereiken,' zegt de 66-jarige Jos Niels. De inwoner van Gendt is het gezicht van laaggeletterdheid in Nederland. Als ambassadeur van de stichting ABC zit hij met prinses Laurentien om tafel en zet hij zich in voor mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven.

'Ook een laaggeletterde moet bijscholen'

Tot zijn vijftigste kon de Gendtenaar dat zelf ook niet. Maar hij overwon zijn angst, nam les en schreef zelfs een boek over laaggeletterdheid. 'Er ging een wereld voor me open. We kunnen allemaal nog iets leren. Of je nou burgemeester bent of minister, we moeten allemaal bijscholen. Ook een laaggeletterde moet bijscholen.'
In Nederland is 1 op de 9 mensen laaggeletterd en een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool met 2 jaar taalachterstand. Veertien procent van de 15-jarigen is laaggeletterd en de helft van de leerlingen op het laagste niveau vmbo kan als laaggeletterd beschouwd worden.

Steeds meer laaggeletterden

De provincie steekt al 1,6 miljoen euro in laaggeletterdheid. Maar dat is niet genoeg, zegt gedeputeerde Josan Meijers. 'We zien dat het cijfer oploopt van mensen die onvoldoende kennis hebben op het gebied van lezen en schrijven.'
Veel verschillende partijen en instellingen bieden al hulp aan laaggeletterden en de provincie wil die krachten bundelen. En de bibliotheken moeten daarbij een centrale rol spelen: 'Wij hebben in iedere gemeente bibliotheken en mensen vinden de weg heel makkelijk naar de bibliotheek.'.  
Bij de presentatie van de voorjaarsnota van de provincie moet het aanvalsplan tegen laaggeletterdheid klaar zijn.