Nieuws

CU: 'Zet in op duurzame energie buitengebied'

De Edese fractie van de ChristenUnie wil weten welke kansen het buitengebied van de gemeente biedt voor het opwekken van duurzame energie.
EDE - De Edese fractie van de ChristenUnie wil weten welke kansen het buitengebied van de gemeente biedt voor het opwekken van duurzame energie.
Dit naar aanleiding van het onlangs gepresenteerde rapport 'NL Next Level'. In dat rapport wordt gesteld dat er landelijk gezien juist in het buitengebied veel kansen zijn voor duurzame energie. Volgens de partij is Ede rijk aan landbouwbedrijven en daarom zou het volgens de partij goed zijn als het college van B&W kennis neemt van het rapport. De partij heeft raadvragen gesteld om het rapport onder de aandacht van het college te brengen.