Nieuws

Avondcolleges Wageningen Universteit nog niet van de baan

Ondanks dat het merendeel van de studenten het niet zien zitten, is het zeker niet uitgesloten dat de Wageningen Universiteit het komende schooljaar avondcolleges gaat invoeren. Een onafhankelijk onderzoek naar een pilot met avondcolleges laat zien dat het rendement van het onderwijs gelijk blijft en dat is een belangrijke voorwaarde voor de Raad van Toezicht, zegt woordvoerder Simon Vink. © Wikipedia
WAGENINGEN - Ondanks dat het merendeel van de studenten het niet zien zitten, is het zeker niet uitgesloten dat de Wageningen Universiteit het komende schooljaar avondcolleges gaat invoeren. Een onafhankelijk onderzoek naar een pilot met avondcolleges laat zien dat het rendement van het onderwijs gelijk blijft en dat is een belangrijke voorwaarde voor de Raad van Toezicht, zegt woordvoerder Simon Vink.
Begin september begon Wageningen Universiteit met een proef met avondcolleges. De universiteit wil hiermee de capaciteit vergroten. Want dat is hard nodig vanwege het groeiende aantal studenten dat naar Wageningen komt. De proef duurde tot begin december. 

Lagere opkomst en minder concentratie

In het onderzoek van onderzoeksbureau Panteia staat dat het avondonderwijs in de vorm zoals dat tijdens de pilot werd aangeboden in negatieve zin gevolgen heeft voor voor zowel het onderwijs als de tijdsbesteding van docenten en studenten. Voor het onderwijs betekent dit een lagere opkomst en minder concentratie van studenten tijdens avondcolleges. Docenten hebben meer moeite om kwalitatief goed onderwijs te geven, ondanks dat de kwaliteit van de colleges over het algemeen in de avond gelijk is aan overdag.
Ook ervaren docenten, net als de studenten, extra stress en zien docenten geen mogelijkheid om ‘tijd voor tijd’ te ruilen. Avondonderwijs gaat verder ten koste van andere activiteiten die docenten en studenten hierdoor niet meer kunnen doen.

'Resultaten lijden er niet onder'

De Raad van Toezicht moet het rapport van Panteia nog bespreken, maar woordvoerder Vink laat al weten dat de raad niet geschrokken is van de uitkomsten en zeker aanknopingspunten zien. 'Het belangrijkste is dat de studieresultaten er niet onder lijden. Ruim voor de zomer moet er een beslissing genomen worden, want ook het komende studiejaar groeit het aantal studenten in Wageningen opnieuw.'

Studentenvakbond laat het er niet bij zitten

Fons Janssen van de Student Alliance Wageningen (SAW) vind het kwalijk dat de directie van de universiteit de uitkomst van de pilot niet respecteert. 'Als driekwart van de studenten en ook twee derde van de docenten het niet zien zitten en de kwaliteit van onderwijs hierop achteruit gaat, voor wie maak je dan de beslissing? Naar onze mening moet er geïnvesteerd worden in betere roostering en extra onderwijsruimte. Uit interne documenten blijkt dat herstructureren van het lesroosters twee keer zoveel extra ruimte oplevert dan avondcolleges.
Als de Raad van Toezicht binnenkort toch besluit avondcolleges in te voeren zegt Janssen het er niet bij te laten zitten. 'Avondcolleges zijn geen oplossing en pakken het probleem niet structureel aan om voldoende capaciteit te creëren. We hebben een volledig oud campusterrein dat bijna helemaal leeg staat en niet gebruikt wordt en dat is een gemiste kans.'