Nieuws

Veehouderijen mogen groeien in Gelderland

Een meerderheid van de Gelderse Provinciale Staten heeft ingestemd met het plussenbeleid. Gelderse kalver-, varkens- en pluimveehouders mogen vanaf nu hun stallen onbeperkt uitbreiden als ze extra maatregelen nemen voor het landschap, het dierenwelzijn of het milieu. © Pixabay
ARNHEM - Een meerderheid van de Gelderse Provinciale Staten heeft ingestemd met het plussenbeleid. Gelderse kalver-, varkens- en pluimveehouders mogen vanaf nu hun stallen onbeperkt uitbreiden als ze extra maatregelen nemen voor het landschap, het dierenwelzijn of het milieu.
De gemeenten gaan het nieuwe beleid uitvoeren. Zij gaan met bedrijven die uit willen breiden kijken welke extra investering daar nodig is. In de Food Valley bij Ede is bijvoorbeeld een fijnstofprobleem.
Het plussenbeleid heeft behoorlijk wat voeten in aarde gehad. Twee weken geleden was er nog onenigheid bij de coalitiepartijen. Dit is opgelost met een motie waarin het college opgeroepen wordt om bij de verdere uitvoering goed te letten of de gezondheid goed geborgd is bij in extra investeringen. Ook wordt gevraagd om te kijken of familiebedrijven niet onevenredig zwaar getroffen worden.

Geen uitzondering voor familiebedrijven

Een motie van de ChristenUnie en de SGP om kleine familiebedrijven die niet groter zijn dan 0,8 hectare vrij te stellen van extra investeringen, haalde geen meerderheid. De twee partijen vinden dat familiebedrijven het al moeilijk genoeg hebben en dus niet verplicht moeten worden om extra investeringen te doen.
De gedeputeerde vindt dat een bedrijf van 0,8 hectare geen klein bedrijf meer te noemen is.

Ook akkoord over natuurgraven en windmolens

Het nieuwe landbouwbeleid is onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie die woensdag is aangenomen. Daarin wordt ook geregeld dat vanaf nu natuurbegraven en windmolens toegestaan zijn in de natuur die onder de verantwoordelijkheid van de provincie valt.