Nieuws

Burgemeester Bruls van Nijmegen: pak cybercriminaliteit aan

NIJMEGEN - Het nieuwe kabinet moet volgens burgemeester Bruls van Nijmegen flink veel extra geld uittrekken voor de politie. Die extra mankracht moet vooral worden ingezet voor de bestrijding van nieuwe criminaliteit zoals cybercriminaliteit. Dat zei Bruls bij de presentatie van de politiecijfers van 2016.
Volgens Bruls laten deze cijfers voor wat betreft Nijmegen een redelijk gunstig beeld zien. Met name over het dalende aantal woninginbraken is de burgemeester zeer tevreden.

Straatroven werk van vier jongens

Er waren in 2016 wel aanzienlijk meer straatroven. Maar nadat de politie hierop flink had geïnvesteerd werden er vier jongens opgepakt en nam de stijging van het aantal straatroven direct weer af. Hieruit concludeert teamchef Hans Theunissen dat deze vier jongens ook verantwoordelijk waren voor de eerdere straatroven, hoewel zij dit niet hebben bekend.

Schoon schip maken

Bij de inbraken in bedrijven was er een zelfde beeld. Aanvankelijk was er een flinke stijging maar na de aanhouding van een Nijmegenaar bleek dat hij verantwoordelijk was voor deze inbraken. Deze dader wilde schoon schip maken en bekende de eerdere inbraken.

Cijfers laten niet alles zien

Maar burgemeester Bruls vindt dat in de huidige politiecijfers niet alle vormen van criminaliteit naar voren komen. 'Het optreden van georganiseerde criminaliteit die ons bestaan proberen te ondermijnen die pak je niet in die cijfers. Als je één bende oppakt wordt die één keer geregistreerd, maar die is wel verantwoordelijk voor een hele hoop onveiligheid geweld ...' Daarnaast zijn er volgens Bruls ook nieuwe vormen zoals criminaliteit over het internet. Volgens hem doen mensen minder snel aangifte van dit soort nieuwe vormen van criminaliteit.
Bruls wil de komende jaren extra inzetten op deze nieuwe vormen van criminaliteit. Daarvoor zijn er volgens hem nieuwe methoden en duizenden extra politieagenten nodig. 

Verwarde personen

Een ander aandachtspunt is de overlast door verwarde personen. Daar is al enkele jaren een stijgende trend te zien. Een en ander is volgens burgemeester Bruls het gevolg van het landelijk beleid om mensen met psychische problemen minder snel in een kliniek op te nemen. De politie treedt op bij acute gevallen. Maar Bruls benadrukt dat verwarde personen niet in de cel thuis horen. Daarom is het volgens hem beter om 'aan de voorkant' op te treden. Nu komt de politie er vaak bij als de zaak escaleert, maar als er betere signalering is kan dat vaker voorkomen worden zo denkt Bruls.