Nieuws

Oude IJsselstreek brengt woonbehoefte in kaart

Oude IJsselstreek gaat de woonbehoefte van de gemeente in kaart brengen door middel van een nieuwe woonvisie. De gemeente acht dit nodig, omdat het sterftecijfer blijft stijgen en de huidige woonsituatie hier niet bij past. © REGIO8
ULFT - Oude IJsselstreek gaat de woonbehoefte van de gemeente in kaart brengen door middel van een nieuwe woonvisie. De gemeente acht dit nodig, omdat het sterftecijfer blijft stijgen en de huidige woonsituatie hier niet bij past.
'Het afgelopen jaar is het sterfteoverschot in onze gemeente weer toegenomen', aldus wethouder Henk Hengeveld. 'Dat baat ons echte zorgen.' In de woonvisie wordt gekeken naar ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing en het afname van het aantal inwoners. 'Je moet dat onder ogen willen en durven zien.'
In de vernieuwde woonvisie moet de woonbehoefte in Oude IJsselstreek tot het jaar 2025 worden verwoord. Het richt zich daarbij voornamelijk op de bestaande woningen. 'Het kan zo zijn dat aanpassing nodig is.' Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om nog extra nieuwbouwwoningen te realiseren. Er is nog ruimte voor ongeveer 230 nieuwe huizen. In de woonvisie moet duidelijk worden wat de ambities zijn voor de komende jaren.

Inspraak van inwoners

Oude IJsselstreek wil inwoners betrekken bij het opstellen van de vernieuwde woonvisie. 'Daarom organiseren we themabijeenkomsten, zodat we kunnen brainstormen over de verschillende thema’s', aldus Hengeveld. De bijeenkomsten worden op 7 maart in het Kulturhus in Varsseveld en op 14 maart in het gemeentehuis in Gendringen gehouden. De informatie die op deze avond wordt verzameld, wordt verwerkt in een concept woonvisie. De gemeenteraad zal naar verwachting in juni een besluit nemen over de visie.