Nieuws

Meer onderzoek naar natuurbegraven in Gelderland

De provincie Gelderland wil onderzoek gaan doen naar de effecten van natuurbegraven. Ook wordt het maximum aantal graven per hectare teruggebracht naar vijftig. Dat schrijft het Gelders bestuur aan Provinciale Staten. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De provincie Gelderland wil onderzoek gaan doen naar de effecten van natuurbegraven. Ook wordt het maximum aantal graven per hectare teruggebracht naar vijftig. Dat schrijft het Gelders bestuur aan Provinciale Staten.
Natuurbegraven is populair, daarom wil de provincie onder voorwaarden natuurbegraven toestaan in de Gelderse natuur. Veel Statenleden hebben moeite met het voorstel, omdat er geen goede informatie is over de gevolgen van het begraven van lichamen voor de natuur. Ze vroegen daarom onlangs om meer onderzoek. Dat gaat dus gebeuren. Ook wordt het maximum aantal toegestane graven per hectare teruggebracht van 150 naar 50.
De verplichte compensatie blijft wel hetzelfde. Een landeigenaar die een natuurbegraafplaats wil beginnen, moet voor elke 150 graven één hectare nieuwe natuur aanleggen.

'Ongezellige boel'

Volgens Natuurbegraven Nederland verandert er eigenlijk niets in het voorstel. 'Net als de experts onderschrijven we de noodzaak van een gedegen onderzoek op basis waarvan beleidskaders vastgelegd kunnen worden. Voor dat die onderzoeksresultaten er zijn, is het aangeven van aantallen niet opportuun', aldus directeur Rene Poll. Volgens Theodoor Sandberg van actiegroep natuuurbegraven-waaromniet blijft het met 50 graven een ongezellige boel in de natuur.
Tientallen landgoedeigenaren hebben plannen voor een natuurbegraafplaats. Ook Natuurmonumenten heeft de intentie om in Gelderland een aantal natuurbegraafplaatsen te realiseren. Veel initiatiefnemers willen eerst het besluit van de provincie afwachten.
Op 1 maart zal blijken of het voorstel met de nieuwe voorwaarden door de Staten wordt aangenomen.