Nieuws

BuitenGewoon Radio: Op zoek naar otters in de Ooijse Graaf

LEUTH - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Vandaag gaat hij samen met Bart Beekers, van ARK natuurontwikkeling, op zoek naar otters in de Ooijse Graaf. Zullen ze er één tegenkomen?
De otter is bezig met een heuse comeback. Dit is te danken aan herintroducties in de laagveenmoerassen in de Kop van Overijssel en Zuidoost-Friesland in 2002. Deze huidige leefgebieden beginnen inmiddels vol te raken en dus gaan de otters op zoek naar nieuwe territoria. Dit doen ze voornamelijk lopend langs de oevers. “Otters kunnen wel 10 kilometer per dag afleggen”, vertelt Bart Beekers.
Begin 2014 werden er bij toeval ottersporen ontdekt in het grensgebied van de Ooijpolder en de Duitse Duffelt. Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort besloot om een cameraval te plaatsen en.. het dier werd gefilmd! Hieronder de eerste beelden.
De otter eet alles wat hij in en rond het water aantreft. Kleine witvis, baars, snoek, paling maar ook watervogels, ratten en grote insecten. In helder water spoort de otter zijn prooi met zijn ogen op. In troebel water schakelt de otter over op zijn snorharen, waarmee hij de bewegingen van vissen in het water kan voelen. Door de bouw van vistrappen is de visstand in beken en rivieren flink verbeterd. 
Ook Laurens en Bart troffen behalve heel veel ottersporen ook beelden aan op de videoval. Beelden van bevers, dassen en de otter...
Na vijftig jaar zijn er dus eindelijk weer otters in de Gelderse Poort. Wil jij ook op zoek naar spraints en andere sporen van de otter in de Ooijpolder? Klik dan hier.