Nieuws

Minder overlast door muskusratten

In 2016 zijn er minder muskusratten gevangen dan een jaar eerder. Daarmee lijkt de populatie onder controle, concludeert het Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer. In de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe werden vorig jaar ruim 9.200 muskusratten gevangen. © Waterschap Rivierenland
ARNHEM - In 2016 zijn er minder muskusratten gevangen dan een jaar eerder. Daarmee lijkt de populatie onder controle, concludeert het Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer. In de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe werden vorig jaar ruim 9.200 muskusratten gevangen.
Het aantal gevangen beverratten is het afgelopen jaar juist gestegen. Die worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren niet bejaagd worden.
Muskus- en beverratten beschadigen met hun graafwerk dijken en oevers. In een uiterst geval kunnen dijken bij hoogwater hierdoor bezwijken.