Nieuws

Hoe werken over de grens makkelijker moet worden

ARNHEM - Vandaag is in Nijmegen een actieplan gepresenteerd dat werken en ondernemen over de grens makkelijker moet maken. De inzet is om zeven belemmeringen aan te pakken.
  • Informatievoorziening: centrale plek met goede informatie over de verschillen in cultuur, taal en belastingen.
  • Arbeidsbemiddeling: hulp bij het vinden van werk en betere informatie over vacatures en personeel in het buurland.
  • Buurtaal en cultuur: meer leerlingen moeten op school Duitse taalles krijgen en daardoor kennismaken met de Duitse cultuur en taal.
  • Diploma-erkenning: erkennen van diploma's over en wer. Met name in de zorg is dit van groot belang.
  • Stages en leerwerkplekken: meer stages in het buurland. Daardoor maken leerlingen kennis met de taal en cultuur.
  • Bereikbaarheid: beter openbaar vervoer over de grens. Zo komt er een directe treinverbinding tussen Arnhem en Düsseldorf. De tolheffing is een bedreiging. Daartegen is bezwaar gemaakt.
  • Ondernemerschap: minder administratieve lasten voor bedrijven die over de grens werken.

Misvattingen aanpakken

Volgens de makers van het actieplan zijn er ook misvattingen die weggenomen moeten worden. Zo denken veel scholen dat ze geen Duits als tweede taal mogen geven in plaats van Engels, terwijl dat wel mag.
Ook is er vaak een misverstand over de loonhoogte in Duitsland. De brutolonen zijn daar lager, maar dat valt netto dan weer erg mee.

Maatregelen zijn niet genoeg

Bestuurders van vier provincies vinden de genoemde maatregelen lang niet ver genoeg gaan. Zij pleiten voor een uitzondering in het belastingstelsel voor grenswerkers.
'Dat doen we tenslotte ook voor expats. Zij betalen geen belasting over 30% van hun salaris. Dit kost de de schatkist 700 miljoen euro per jaar waarvan meer dan een kwart terecht komt bij expats met een jaarinkomen boven de 200.000 euro. Waarom maken we wel een uitzondering voor de voetbalmiljonair en niet voor de machinemonteur uit Aalten die bij de Ibena fabriek in Bocholt werkt en maar moet zien wat er gebeurt als hij ziek wordt?'