Nieuws

Geen islamparagraaf, wel een klimaatparagraaf

Er komt een klimaatparagraaf bij beleidsvoorstellen van de provincie. Een voorstel daartoe is aangenomen door een meerderheid van de Gelderse Staten. Een motie van de PVV om in plaats daarvan een islamparagraaf bij beleidsstukken toe te voegen, kon niet rekenen op steun van andere partijen. © Wikipedia
ARNHEM - Er komt een klimaatparagraaf bij beleidsvoorstellen van de provincie. Een voorstel daartoe is aangenomen door een meerderheid van de Gelderse Staten. Een motie van de PVV om in plaats daarvan een islamparagraaf bij beleidsstukken toe te voegen, kon niet rekenen op steun van andere partijen.
De klimaatparagraaf moet ervoor zorgen dat bij besluiten van de provincie beter in beeld komt wat de gevolgen voor het klimaat zijn. De Statenleden vinden dat nu vaak nog te onduidelijk.
Het voorstel komt voort uit een werkgroep van Statenleden die aan de slag ging met het klimaatakkoord van Parijs.

'Salonfähig maken van haat, moreel verwerpelijk, inhoudelijke onzin'

De PVV diende tijdens het debat over de klimaatparagraaf een motie in om een islamparagraaf in te stellen. Andere partijen reageerden fel op het voorstel. 'Schandalig!', twitterde Joa Maouche van GroenLinks. Andere partijen noemden het voorstel het 'salonfähig maken van haat', 'moreel verwerpelijk' en 'inhoudelijke onzin'.
De SP wilde weten of de motie eigenlijk wel grondwettelijk was, daarom werd een jurist geraadpleegd. De motie mag, was de conclusie van de jurist van de provincie. Vrijheid van godsdienst is opgenomen in de grondwet, maar Statenleden mogen over alles een motie indienen. Daarover moet dan gestemd worden.
Voor de stemming zei gedeputeerde Jan Jacob van Dijk dat de motie volgens het Gelders bestuur op zijn minst op gespannen voet staat met de grondwet. De motie kon bij stemming niet rekenen op steun van andere partijen.