Nieuws

Nooddam bijna klaar: schippers vanaf volgende week weer over de Maas

NIJMEGEN - Vrijdag is er genoeg steen in de Maas bij Grave gekieperd om het water geleidelijk te laten stijgen. De tijdelijke dam bij de zwaarbeschadigde stuw bij Grave is dan hoog en sterk genoeg. Dat meldt Rijkswaterstaat.
Het streven is om aanstaande maandag in de vroege ochtend een peil te bereiken van ongeveer +7.00m NAP. Daarna laat Rijkswaterstaat het waterpeil verder stijgen richting het oorspronkelijk peil van +7.90 NAP.
Foto: Omroep Gelderland 

Eindelijk weer varen

In de loop van volgende week zal het scheepvaartverkeer hervat kunnen worden. Rijkswaterstaat startte dinsdag 10 januari met de bouw van de tijdelijke breuksteendam en verwacht daarmee aanstaande dinsdag klaar te zijn. De nooddam zorgt ervoor dat het waterpeil weer op het niveau komt waardoor scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave mogelijk is en dat er gestart kan worden met het definitieve herstel van de stuw.

Ernstigste calamiteit sinds aanleg van de stuw in 1928

Voor het repareren van de stuw wordt de beschadigde stuw tijdelijk deels drooggezet. Inmiddels zijn nieuwe onderdelen, zoals jukken, besteld voor het definitieve herstel van de stuw.
Donderdag 29 december ging een met het brandbare benzeen geladen binnenvaartschip in dichte mist dwars door de stuw in de Maas bij Grave en viel drie meter naar beneden. Hierbij is de stuw zwaar beschadigd geraakt waardoor het waterpeil dramatisch zakte. Sinds de realisatie van de stuw bij Grave in 1928 is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen.