Nieuws

D66 bang voor windmolendebat met alleen maar verliezers

D66 Oude IJsselstreek dringt bij het Waterschap Rijn en IJssel aan op een breed gedragen plan voor de mogelijke komst van windmolens in Etten. De lokale fractie constateert dat er op dit moment sprake is van een sterke polarisatie tussen het waterschap en omwonenden en is bang voor een resultaat dat alleen maar verliezers kent.
ULFT - D66 Oude IJsselstreek dringt bij het Waterschap Rijn en IJssel aan op een breed gedragen plan voor de mogelijke komst van windmolens in Etten. De lokale fractie constateert dat er op dit moment sprake is van een sterke polarisatie tussen het waterschap en omwonenden en is bang voor een resultaat dat alleen maar verliezers kent.
'Er zijn inmiddels voorbeelden genoeg die aangeven dat doorzetting van de plannen in deze situatie leidt tot jarenlang juridisch getouwtrek met eigenlijk alleen maar verliezers', aldus de fractie.
'Voor het creëren van een breed draagvlak en win-win situaties zou daarbij volgens ons niet alleen moeten worden gekeken naar het verduurzamen van het energieverbruik van de installaties van het Waterschap, maar ook naar het verduurzamen van de omgeving ervan. Dat komt neer op gezamenlijk optrekken en gezamenlijk plannen ontwikkelen.'
Tegen de plannen van het waterschap, die nog niet definitief zijn, maken omwonenden bezwaar. Zij vinden dat andere locaties in de omgeving meer geschikt zijn voor windmolens. Wat betreft D66 zijn er meerdere mogelijkheden in Etten. De partij denkt niet alleen het opwekken van windenergie maar ook aan zonne-energie, biogas en waterkracht.
Foto: REGIO8