Nieuws

'Leren van teleurstellende dossier Hilckmann'

NIJMEGEN - Nijmegen moet lering trekken uit het debacle met Hilckmann. Dat zeggen de coalitiefracties in Nijmegen. Voortaan moet er volgens hen een duidelijke scheiding worden gemaakt tussen de vergoeding voor het vastgoed enerzijds en de vergoeding voor verhuizing en behoud van werkgelegenheid anderzijds.
Woensdag 18 januari debatteert de gemeenteraad van Nijmegen over het slachthuis dossier. Het resultaat in dat dossier noemen de coalitiefracties, 'teleurstellend vooral voor de 350 medewerkers.' De aankoop van het slachthuis zou gepaard gaan met een verhuizing van het bedrijf naar Haps, zodat de werkgelegenheid behouden bleef. Dit was een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. De coalitiepartijen (GroenLinks, SP, Stadspartij DNF, VSP) schrijven: 'Door misleiding en bedrog van de directie van Hilckmann is het beschikbare geld niet gebruikt voor een verhuizing maar is het verdwenen.'

'Juridisch sterk'

Volgens de coalitiepartijen staat Nijmegen juridisch sterk in de rechtszaak om zoveel mogelijk van dit geld terug te krijgen. 'De coalitiefracties ondersteunen de inspanningen van het college om via rechtszaken het geld dat de gemeente toebehoort terug te krijgen. Tot nu toe heeft de gemeente alle juridische procedures gewonnen.' De fracties wachten met vertrouwen de afloop af van de lopende rechtszaken en willen dat er snel gestart wordt met de bouw van nieuwe woningen op de plek waar nu nog het pand van Hilckmann zit. 

Het is nu aan de rechter

Volgens de coalitie is het logisch dat het college de onderhandelingen met Hilckmann hervatte nadat de Raad van State in 2014 bepaalde dat Nijmegen óf het bestemmingsplan moest aanpassen óf Hilckmann moest uitkopen. De coalitiepartijen stellen dat het gebruikelijk is dat in een dergelijke vastgoedtransactie een bedrijf met zo’n grote omzet een behoorlijke vergoeding krijgt om te vertrekken, ook als het bedrijf niet elders een doorstart maakt. De vraag is nu natuurlijk welk deel van de 27,6 miljoen die Nijmegen in totaal zou betalen bestemd is voor het verkrijgen van het pand en de grond en welk deel bestemd was voor verhuizing en behoud van werkgelegenheid. De coalitie partijen zeggen daarover:  'Het is nu aan de rechter om te bepalen wat de hoogte moet zijn van het bedrag dat Hilckmann aan de gemeente moet terugbetalen.'

Schriftelijke bewijsstukken

Naast de scheiding tussen vergoeding voor vastgoed en vergoeding voor verhuizing en behoud van werkgelegenheid moet er volgens de coalitiepartijen ook op andere punten lering worden getrokken uit het dossier Hilckmann. 'Van alle afgesproken (ontbindende) voorwaarden moeten steeds schriftelijke bewijsstukken worden overlegd en kan niet worden volstaan met een bevestiging door de notaris.' De financiering met de banken kwam namelijk op het laatste moment niet rond omdat slachthuis Hilckmann zegt dat ze geen toegang kreeg tot de Chinese markt. Een markt die zeer belangrijk is voor varkensvlees.

'Niet verschuilen achter geheimhouding'

Ook hadden de ambtenaren van wethouder Velthuis en wethouder Tiemens geen inzage in de boeken van Hilckmann. Volgens wethouder Tiemens had dit ook geen zin omdat deze informatie toch niet gedeeld mocht worden. De coalitiepartijen zeggen hierover nu: 'Ook moet voorkomen worden dat andere partijen zich verschuilen achter geheimhouding en dienen alle betrokken partijen elkaar direct te informeren over gewijzigde omstandigheden.' In een gezamenlijke motie roepen de fracties op om bij vergelijkbare complexe overeenkomsten betere afspraken te maken over financiering en informatieplicht.