Nieuws

Dassenfamilie zonder eten door bouw van 1000 woningen in Harderwijk

Dassen in Harderwijk
Een Harderwijkse dassenfamilie is zijn voedselgebied kwijt nu de gemeente daar de wijk Drielanden afbouwt met 1000 woningen. Omdat de das een beschermde diersoort is, heeft Harderwijk een ontheffing gekregen van het Rijk om te mogen bouwen. Maar volgens ecoloog Jaap Schröder van de vereniging voor veldbiologie, KNNV, is die ontheffing verkregen op onjuiste informatie en dus onterecht. © omroep gelderland
HARDERWIJK - Een Harderwijkse dassenfamilie is zijn voedselgebied kwijt nu de gemeente daar de wijk Drielanden afbouwt met 1000 woningen. Omdat de das een beschermde diersoort is, heeft Harderwijk een ontheffing gekregen van het Rijk om te mogen bouwen. Maar volgens ecoloog Jaap Schröder van de vereniging voor veldbiologie, KNNV, is die ontheffing verkregen op onjuiste informatie en dus onterecht.
Schröder heeft een brief gestuurd naar de provincie Gelderland, die per 1 januari de taken van het Rijk overneemt, met daarin de vraag om de ontheffing in heroverweging te nemen. 'Aanleiding daarvoor is dat in de vergunning die Harderwijk van het Rijk heeft verkregen de zin staat: de maatregelen die Harderwijk neemt zullen er toe leiden dat de Harderwijkse dassenfamilie vertrekt naar een nieuw leefgebied. In die zin is dus beschreven dat er sprake is van een verhuizing en er wordt gesproken over een nieuw leefgebied. Beide wagen wij te betwijfelen, want het lijkt erop dat de Harderwijkse dassen niet zijn verhuist en het  nieuwe leefgebied in buurgemeente Ermelo is niet nieuw want dat wordt al jaren bewoond door dassen.'

Natuurcompensatieplan

De gemeente Harderwijk zegt aan alle voorwaarden van de ontheffing van de Flora- en faunawet te hebben voldaan, omdat ze een groter en veiliger leefgebied voor de das hebben gemaakt in Ermelo. 'Een natuurcompensatieplan is er op gebaseerd dat een dassenpopulatie in het totale gebied in stand wordt gehouden.' Nu zijn er volgens de wethouder in het gebied vier hoofdburchten en dat blijft zo als de Harderwijkse dassen toch besluiten te verhuizen. Hoewel dat laatste volgens de wethouder nooit de opzet van het plan is geweest.  'Ze mogen gewoon blijven, we zullen de dassen zeker niet verstoren.'

Verhuizen

Maar volgens de vereniging van Veldbiologie was een verhuizing van de Harderwijkse dassen wel degelijk de bedoeling van het Rijk toen ze de ontheffing verleende. 'Als het werkelijk alleen zou gaan om het scheppen van nieuw leefgebied dan had je kunnen volstaan met het registreren van aanwezigheid van dassen op de nieuwe plek. Uit het feit dat je dat op beide plekken moet doen, blijkt wel dat ook de vergunningverlener van verhuizing uit is gegaan, anders hoef je dat niet op twee plekken te doen. Hier zitten nog steeds dassen die nu moeite hebben om hun voedsel bij elkaar te scharrelen.

Vragen

Inmiddels heeft hierover Gemeentebelang Harderwijk/Hierden vragen gesteld aan het college van Harderwijk. En ook de Partij van de Dieren stelde het aan de orde tijdens de rondvraag van de vergadering van Provinciale Staten woensdagavond.