Nieuws

Zelf je restafval wegbrengen moet nu ook in Wijchen

Flickr.com (rechtenvrij)
Vanaf 2018 moeten inwoners van Wijchen hun restafval zelf naar de container brengen. Met dit zogenoemd 'omgekeerd afval inzamelen' volgt Wijchen buurgemeenten als Druten en Beuningen waar deze manier van inzamelen ook al is ingevoerd.
NIJMEGEN - Vanaf 2018 moeten inwoners van Wijchen hun restafval zelf naar de container brengen. Met dit zogenoemd 'omgekeerd afval inzamelen' volgt Wijchen buurgemeenten als Druten en Beuningen waar deze manier van inzamelen ook al is ingevoerd.
Omgekeerd inzamelen houdt in dat het afval thuis beter gescheiden wordt in restafval en recyclebaar afval zoals gft, plastic, blik en papier. Alleen het herbruikbare afval wordt dan aan huis opgehaald. 

Flinke ambities

Het doel van omgekeerd inzamelen is dat inwoners hun afval beter scheiden zodat er minder restafval overblijft. De ambitie van Wijchen is dat er in 2020 nog maar 100 kg restafval met inwoner is met 75% afvalscheiding. In 2025 mag iedere inwoner nog maar 30 kg restafval 'produceren' en moeten hun afval volledig scheiden. De gemeente verwacht dat de hoeveelheid restafval voor dit jaar zo'n 130 kg per inwoner zal zijn.

Maatregelen nog onvoldoende

Dat is al een daling ten opzichte van voorgaande jaren. En dat komt volgens wethouder Agnes Schaap door de invoering van gedifferentieerde tarieven voor verschillende soorten afval. Toch is dat volgens haar onvoldoende om de doelstellingen die Wijchen heeft afgesproken te halen. Ook in vergelijking met omliggende gemeenten blijft Wijchen achter en dus zijn er nieuwe 'stimulerende maatregelen' nodig. Met deze nieuwe maatregelen verwacht de wethouder dat er uiteindelijk zo'n 46 kg restafval per inwoner overblijft, nog altijd niet voldoende voor de doelstelling van 30 kg die Wijchen heeft gesteld voor 2025.

Weinig moeite

Volgens wethouder Schaap hoeven de inwoners van Wijchen niet zo heel veel moeite te doen voor de nieuwe manier van afval inzamelen. 'Het lijkt in eerste instantie een grote verandering maar dat valt in praktijk mee: de laagbouw woningen krijgen drie afvalcontainers: gft, plastic+ (plastic, blik en drinkpakken) en papier. het restafval moet weggebracht worden naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt.' De enige verandering voor flatbewoners en centrumbewoners is dat ze straks ook plastic+ naar de afvalcontainer moeten brengen.

Goedkoper

Maar dat kleine beetje extra moeite die inwoners moeten doen maakt ze volgens de wethouder wel bewust van de hoeveel restafval die ze weggooien. Bovendien is omgekeerd inzamelen goedkoper. Als het huidige systeem wordt voortgezet zou de afvalstoffenheffing jaarlijks met 3 à 4 euro stijgen, nu blijft die gelijk of gaat zelfs dalen.