Nieuws

Paul Daggenvoorde

Sinds 1998 een rooms katholieke priester.
ARNHEM - Sinds 1998 een rooms katholieke priester.
Als zodanig ben ik sinds 2013 pastoor van  twee parochies op de Veluwe: de Emmausparochie in Apeldoorn en de parochie van de  H.H. Franciscus en Clara parochie van Heerde tot en met Eerbeek, met als centrum Twello. Daar woon ik op de pastorie. Voordien was ik achtereenvolgens pastoor in Zevenaar en Arnhem.
Ik heb gestudeerd aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Bij mijn afstuderen  gaf ik extra aandacht aan exegese en pastoraat op het raakvlak van de moraal- en de praktische theologie.
Na de opleiding en tijdens het werk heb ik me ook bekwaamd in het kerkelijk opbouwwerk en in bibliodrama als werkvorm voor bijbels pastoraat. In het parochiepastoraat heb ik al enkele jaren vooral te maken met noodgedwongen schaalvergroting en kerksluiting.
Net als iedereen lees ik, luister ik naar muziek en houd ik van gezelligheid.  
Soiale media: beide parochies zijn met een eigen site op internet en op Facebook te vinden  
Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl