Nieuws

Extra maatregelen voor bescherming van vogels in de provincie

Gedeputeerde Staten heeft extra maatregelen aangekondigd om akker- en weidevogels meer te beschermen en te behouden. De maatregelen zijn een aanvulling op het al bestaande Agrarisch Natuurbeheer. © REGIO8
GELDERLAND - Gedeputeerde Staten heeft extra maatregelen aangekondigd om akker- en weidevogels meer te beschermen en te behouden. De maatregelen zijn een aanvulling op het al bestaande Agrarisch Natuurbeheer.
'We willen er voor zorgen dat met name akkervogels in specifieke gebieden tijdens de broedperiode meer ruimte krijgen om te rusten, te schuilen en te eten', zegt Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. 'In aanvulling op het bestaande budget stellen we de komende jaren een extra bedrag van één miljoen euro beschikbaar, zodat agrariërs al in 2017 hiermee aan de slag kunnen.'
De maatregelen bestaan onder andere uit het natter en drassiger maken van weilanden. Daarnaast komen er speciale acties gericht op de kievit. Het vaststellen van de aanvullingen komt voort uit een aangenomen motie uit november 2015.