Nieuws

Nonnen worden uitvaartondernemers op natuurbegraafplaats

ARNHEM - Zusters van de abdij Koningsoord in Arnhem gaan op een voormalige maisakker pal tegenover de abdij een natuurbegraafplaats beginnen. Daarvoor moet natuurlijk eerst de akker worden aangepakt zodat er straks rustplekken in de natuur kunnen worden gerealiseerd.
De kloosterzusters hebben lang nagedacht wat ze met het aangekochte agrarische terrein, dat zij enkele jaren geleden aankochten, konden doen. Nu weten ze het zeker: er komen straks rustplaatsen op de akker.
De exploitatie van de begraafplaats is volgens de zusters bedoeld om in het levensonderhoud van de abdij te voorzien. Het is volgens een woordvoerder van de abdij voor het eerst in Europa dat kloosterlingen met een dergelijke ‘duurzame onderneming’ beginnen. 

Overgewaaid uit Amerika

Een soortgelijk concept bij een Trappistenklooster in de Verenigde Staten bracht de zusters op het idee om een natuurbegraafplaats te gaan runnen. Op dit moment werken de zusters onder meer in de boekbinderij, restauratieatelier of de abdijwinkel. De opbrengsten van deze activiteiten vormen een belangrijke inkomstenbron voor het klooster. Straks worden nonnen dus ook uitvaartondernemers. Met het in bedrijf nemen van een natuurbegraafplaats bouwt de kloostergemeenschap aan een bredere financiële basis. 

Voor een eeuwige rustplek betaal je circa 4.000 euro

De abdij kijkt wat de prijzen zijn bij vergelijkbare natuurbegraafplaatsen. Waarschijnlijk zal een eeuwige rustplek straks rond de 4.000 á 5.000 euro gaan kosten. Dan heb je een eigen stukje grond waar je begraven kan worden aldus een woordvoerder van de abdij.
'Dit is de beste duurzame onderneming die we konden bedenken', aldus abdis Julian van abdij Koningsoord. Zuster Julian vervolgt: 'Wij zijn kloosterlingen met een groen hart. Eeuwenlang hebben Trappisten nieuwe landbouwgronden vruchtbaar gemaakt. Nu geven wij agrarisch gebied terug aan de natuur,' aldus de zuster. 'Met de komst van een begraafplaats is de cirkel rond', voegt ze toe. 'Want we geven akkergrond weer terug aan de natuur en de mensen'.

'Mensen willen graag in de natuur begraven worden'

De kloosterorde denkt hiermee tegemoet te komen aan de groeiende behoefte bij mensen om op een ‘natuurlijke’ manier te worden begraven. Het leven binnen de abdij is volgens de kloosterlingen, een leven van stilte. Werken en bidden daar zijn de zusters dagelijks druk mee. Een begraafplaats past bij onze rustige levensstijl en geeft volgens zuster Julian 'een extra en unieke dimensie aan de plek.'   
De natuurbegraafplaats biedt over ruim 1 jaar een rustplaats aan iedereen die dicht bij de natuur begraven wil worden. Het plaatsen van urnen en het verstrooien van as gaat eveneens tot de mogelijkheden behoren meldt de abdij. Het toekomstige natuurgebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. De beslotenheid van de abdij blijft bewaard laten de kloosterlingen weten. Zo is de abdijkerk niet beschikbaar voor het houden van uitvaartdiensten. De zusters verwachten dat de natuurbegraafplaats onder de naam Koningsakker in het begin van 2018 operationeel wordt.