Nieuws

Wel of niet bouwen in uiterwaarden Meinerswijk? Arnhemmers naar de stembus

ARNHEM - Na weken van verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van woningbouw in uiterwaardengebied Meinerswijk en Stadsblokken, mogen de inwoners van Arnhem zich woensdag in een referendum uitspreken over de toekomst van het gebied.
Er ligt een plan voor de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk, waarin ruimte is voor woningbouw. De Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk, die het initiatief nam voor het referendum, is tegen de bouw van huizen.
Die zou ten koste gaan van de natuur. Voorstanders van het plan bestrijden dit: 'Alleen op de plek waar nu bedrijfsgebouwen staan, komen huizen. Het totaal bebouwde oppervlak blijft minder dan 1 procent van het totale gebied. Er wordt niet in de natuur gebouwd.' 
De gemeente Arnhem bezit ongeveer de helft van het gebied. Het andere deel is in handen van Kondor Wessels Projecten (KWP), dat de gronden ruim een jaar geleden van de curator van de failliete projectontwikkelaar Phanos kocht. KWP liet een plan maken voor de invulling van het hele gebied.
Onze verslaggever nam 's ochtends vroeg een kijkje bij het stembureau op het station:

Gemeenteraad beslist

Wel of geen huizen bouwen in Meinerswijk en Stadsblokken is het voornaamste punt van discussie, maar dat is niet de vraag die de Arnhemmers krijgen voorgelegd. Volgens de gemeente gaat het om de vraag of de inwoners de voorwaarden steunen, die de gemeente wil meegeven voor natuurontwikkeling, culturele voorzieningen, recreatie en bebouwing.
Het gaat om een raadgevend referendum; de gemeenteraad beslist uiteindelijk over de toekomst van het uiterwaardengebied. Dat besluit staat gepland op 19 december. De uitkomst van de volksraadpleging wordt daarin meegenomen.
Het maakt niet uit hoeveel mensen hun stem uitbrengen, want Arnhem kent geen minimumopkomstpercentage voor een geldige uitslag.