Nieuws

Bronckhorst weet hoe het statushouders moet gaan huisvesten in de gemeente

Bronckhorst heeft een plan van aanpak opgesteld om statushouders te huisvesten in de gemeente. Bovenop het door het Rijk verplicht gestelde aantal, wil Bronckhorst in 2016-2017 zeventig extra mensen huisvesten. © REGIO8
BRONKHORST - Bronckhorst heeft een plan van aanpak opgesteld om statushouders te huisvesten in de gemeente. Bovenop het door het Rijk verplicht gestelde aantal, wil Bronckhorst in 2016-2017 zeventig extra mensen huisvesten.
Zij moeten ondergebracht worden in diverse panden, zonder dat de wachtlijst voor overige huurders verder oploopt. Daarom gaan woningcorporaties ProWonen en Sité enkele extra woningen aankopen. Sité is daarnaast bezig om in het leegstaande Zandewierde pand in Hummelo woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen.
Een andere manier om een voldoende woningen te komen is in gesprek gaan met particulieren om te onderzoeken of hun leegstaande panden geschikt zijn voor bewoning. Bij het uitvoeren van het plan voor extra woningen, houdt Bronckhorst rekening met de afspraken uit de Regionale Woonvisie.