Nieuws

Regio Arnhem-Nijmegen gaat voor unieke inkoop duurzame elektriciteit

ARNHEM - Vanaf 2018 kopen 16 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen samen duurzame elektriciteit in. Uniek in deze aanbesteding is dat de duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal moet worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet wordt vastgelegd.

In 2050 energieneutraal

De regio Arnhem-Nijmegen wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om die doelstelling te halen, moet de energie die in de regio wordt gebruikt komen van hernieuwbare energiebronnen in de regio zelf. De gemeenten willen het goede voorbeeld geven door bij de nieuwe aanbestedingsronde vergaande eisen te stellen. Hun ambitie is om uiteindelijk 100 procent duurzame elektriciteit uit de regio te gebruiken.

In stappen naar 100 procent duurzaam uit de regio

Dat gebeurt in stappen. In de aanbesteding dagen de gemeenten aanbieders uit om zo snel mogelijk 100 procent van de stroom uit nog te realiseren duurzame bronnen in de regio te leveren. Na vijf jaar moet de winnende partij de door haar toegezegde percentages hebben bereikt. Het deel van de stroom dat nog niet uit de regio komt, moet wel duurzaam zijn en moet in Nederland zijn opgewekt.

Unieke aanbesteding

Harriët Tiemens, wethouder van Nijmegen en coördinerend bestuurder voor de aanbesteding van de gemeenten: 'Niet eerder is door gemeenten de inkoop van elektriciteit gekoppeld aan de realisatie van duurzaam opwekvermogen in de regio. Qua duurzaamheid en omvang is dit ook een unieke aanbesteding. Dat is dus altijd spannend, maar de gemeenten in de regio denken na onderzoek dat het mogelijk is. Wij leggen de lat bewust hoog omdat we  in de regio Arnhem Nijmegen nu echt het verschil willen maken.'

Duiven denkt nog na

De gemeenten die samenwerken in deze aanbesteding zijn: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Duiven denkt er nog over na of ze ook mee willen doen. Het college van B&W neemt op 29 november een definitieve beslissing over deelname aan deze aanbesteding.