Nieuws

Sein op groen voor railterminal Gelderland

Gelderse Staten stemmen in met de voorbereidingen voor de Railterminal Gelderland. Daarmee is de komst van de containeroverslag bij Valburg een stap dichterbij.
VALBURG - Gelderse Staten stemmen in met de voorbereidingen voor de Railterminal Gelderland. Daarmee is de komst van de containeroverslag bij Valburg een stap dichterbij.
De provincie komt in het voorjaar pas met een definitief voorstel, maar gaat al wel voorbereidingen treffen. Zo wil de provincie binnenkort een huis opkopen op de plek waar de toegangsweg naar de toekomstige Railterminal moet komen.
Er wordt al 20 jaar gesproken over een containeroverslag bij Valburg, maar in al die jaren was er nog nooit zoveel bereidheid voor het overslagpunt als nu. Zelfs de omwonenden in buurtschap Reeth hebben gezegd zich niet te verzetten tegen het plan op drie voorwaarden: de railterminal moet goed ingepast worden in de omgeving, de buurt moet profiteren van de werkgelegenheid en ze willen compensatie.

Weg, water en rail

Bij de railterminal moeten goederen overgeslagen kunnen worden tussen de Betuweroute, de A15 en de Waal. Volgens de initiatiefnemer van het overslagpunt is Valburg uniek: 'Het is de enige plek in Nederland waar op deze manier drie vervoersmogelijkheden samenkomen: weg, water en rail.'
Verschillende bedrijven zoals Heinz en de Lidl bouwen momenteel grote magazijnen op bedrijventerrein Park 15 bij Elst. Ze hopen straks gebruik te kunnen maken van de railterminal. Bijvoorbeeld door rechtstreeks naar Italië en Polen te kunnen transporteren via het water of de trein.

Slag om de arm

De gemeente Overbetuwe houdt nog een slag om de arm. 'De railterminal kan alleen als een juiste balans tussen economie en leefbaarheid gevonden wordt.' stelt wethouder Van Baal. Totdat daar zekerheid over is blijft de gemeente bij het eerder ingenomen standpunt 'nee tenzij.'
Ondanks veel positieve geluiden hebben ook Statenpartijen een aantal zorg- of aandachtspunten. De belangrijkste is de inpassing in de omgeving en de compensatie voor omwonenden. Bij veel Statenleden zit het debacle met de Betuweroute nog vers in het geheugen. Toen werd er bij de plannen slecht rekening gehouden met omwonenden.

Het leed van Reeth?

Het mag best opvallend genoemd worden dat de bewoners van buurtschap Reeth zich niet massaal verzetten tegen de plannen. Naast de railterminal heeft de buurt ook te maken met de doortrekking van de A15 en de aanleg van twee windmolenparken.
Maar de bewoners hebben er vertrouwen in dat rekening gehouden gaat worden met hun wensen. 'Je moet niet alleen voor je eigen belang gaan.' zegt Dia Vennis van buurtschap Reeth. 'We willen allemaal werken en op een plezierige manier leven. Wij willen ook al die procedures niet. Dan hoef je je geld niet steken in procedures, maar in de belangen van mensen.'
Het buurtschap had in het verleden heel andere ervaringen bij de aanleg van de Betuweroute. 'Toen werd het over ons heen gegooid, we moesten het slikken,' zegt Vennis. Maar de houding van de provincie en de gemeente is nu anders. Vennis: 'Wij waarderen de nieuwe aanpak en zouden het goed vinden als overheden bij grote plannen ons als voorbeeld nemen.'