Nieuws

Archeologen duiken in 'snoepwinkel' bedrijfspark Medel

Een dorp uit de Bronstijd, graven uit de IJzertijd, en de resten van een Middeleeuws dorp: allemaal gevonden in het gebied waar de uitbreiding moet komen van het Bedrijvenpark Medel bij Tiel. En er ligt nog meer, bleek uit eerste onderzoek. Begin november start een uitgebreid archeologisch onderzoek in het gebied dat een jaar in beslag gaat nemen. © Omroep Gelderland
TIEL - Een dorp uit de Bronstijd, graven uit de IJzertijd, en de resten van een Middeleeuws dorp: allemaal gevonden in het gebied waar de uitbreiding moet komen van het Bedrijvenpark Medel bij Tiel. En er ligt nog meer, bleek uit eerste onderzoek. Begin november start een uitgebreid archeologisch onderzoek in het gebied dat een jaar in beslag gaat nemen.
Het bestaande Bedrijvenpark Medel gaat de komende jaren uitbreiden met, zoals de plannen nu zijn, zo'n 80 hectare. Er moeten bedrijven komen die grote kavels nodig hebben. Maar voordat de aannemers aan de slag gaan is het gebied het komende jaar het exclusieve domein van archeologen. Maar liefst vijf archeologische bedrijven en wetenschappers gaan in het gebied aan de slag, want uit eerdere opgravingen is gebleken dat het gebied een archeologische snoepwinkel is. 
In rood het gebied van de opgravingen. (Afbeelding oudheidkamer Tiel)

Negen vindplaatsen uit tal van periodes

Die eerdere onderzoeken hebben maar liefst negen interessante vindplaatsen opgeleverd, waarvan er nu vier minutieus worden uitgeplozen. Zo worden de resten van een vrijwel intact dorp uit de Steentijd,onderzocht.
Deze plek is een van de oudste vindplaatsen in de regio en het is voor de wetenschappers een buitenkans om de plek zo uitgebreid te kunnen onderzoeken. Dat onderzoek moet meer informatie opleveren over de overgang van de mens van jager-verzamelaar naar boer.
Andere bij voorbaat al interessante locaties zijn een intact dorp uit de Bronstijd, een grafveld uit de ijzertijd en de Romeinse periode en een dorp uit de Middeleeuwen. 

Publieksdagen

Ook lokale archeologische verenigingen werken mee aan de opgravingen. De archeologen zijn van plan een speciale Facebookpagina bij te houden over de voortgang van hun werk.
Ook zullen voor geïnteresseerden met enige regelmaat open dagen worden gehouden, zodat belangstellenden een kijkje kunnen nemen bij de opgravingen.