Nieuws

Zet het hele Rivierengebied vol met bomen!, zegt hoogleraar Wageningen

WAGENINGEN - Gelderland moet meer bos krijgen, met name in het Rivierengebied. Daarvoor pleit de Wageningse hoogleraar Gert-Jan Nabuurs, die samen met onder meer natuur- en milieuorganisaties een 'groenplan' heeft opgesteld.
Als het aan de initiatiefnemers ligt, krijgt Nederland er in de toekomst 100.000 hectare nieuw bos bij. 
De nieuwe bosaanplant beslaat een gebied dat groter is dan de Veluwe. De kosten voor de bouw bedragen drie miljard euro, verspreid over dertig jaar.

'Meer energie uit hernieuwbare grondstoffen'

De aanleiding voor het actieplan zijn volgens Nabuurs de klimaatdoelen die vorig jaar in het Parijs-akkoord zijn vastgelegd en de bio-economie strategie. 'De overheden in de EU willen minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en meer producten en energie halen uit hernieuwbare grondstoffen, zoals houtige biomassa', legt de hoogleraar uit.
Luister het interview met hoogleraar Gert-Jan Nabuurs terug:
In het groenplan wordt duidelijk dat er verschillende manieren zijn om de bos- en houtsector een nieuwe impuls te geven. 'Je kan maatregelen nemen in het bosbeheer of nieuw bos aanleggen, maar ook meer houtproducten gebruiken, bijvoorbeeld in de bouw', zegt Nabuurs.

'Meer bos in Rivierengebied, actiever oogsten op de Veluwe'

Als we kijken naar Gelderland kan in het Rivierengebied nieuw bos worden aangelegd, want dat is daar nu relatief weinig. 'Op de Veluwe kan juist actiever worden geoogst', benadrukt de hoogleraar. Volgens hem kunnen dan nieuwe boomsoorten worden teruggeplant.
Foto: Omroep Gelderland
Nabuurs zegt niet het beeld te willen schetsen van enorme kaalkap op de Veluwe. 'Het gaat nog steeds om Nederlands bosbeheer dat nog altijd relatief kleinschalig is, maar waarbij je wel weer durft te investeren in je bos.'
Bij dat laatste moet volgens hem rekening worden gehouden met het klimaat van de toekomst. 'We zien dat het klimaat de afgelopen 10-15 jaar een stuk warmer is geworden. De huidige bomen kunnen dat zeker opvangen, maar we moeten ook 50-80 jaar vooruit denken.'

'Achterhoekse boseigenaren moeten samenwerken'

Kenmerkend voor de Achterhoek is dat je daar heel veel kleine bosjes hebt. 'Sommige boseigenaren hebben maar een half hectare of een hectare', weet Nabuurs. 'Die zijn niet erg geneigd om daarin te investeren. Ze zien het meer als hun recreatiebosje. Door een stuk educatie en samenwerking tussen boseigenaren te stimuleren, kan je daar de houtproductie omhoog proberen te krijgen.'
Overigens gaat het in het actieplan niet alleen om het produceren van hout. 'Er moeten ook reservaten worden aangewezen om de koolstof- en CO2-vastlegging in bestaande bossen te versterken. Je kiest eigenlijk voor een veelheid van maatregelen en dat is kenmerkend voor de klimaatslimme bosbouw.'
Het voorstel wordt woensdag tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam gepresenteerd.