Nieuws

BuitenGewoon uitzending 25 oktober

ARNHEM - Op 25 oktober in het natuurprogramma BuitenGewoon:

Hatertse Vennen

De Overasseltse en Hatertse Vennen is een vennengebied dat te midden van een stuifzandrug van de Maas ligt ten zuiden van Nijmegen. Het gebied was bijna dicht gegroeid en leed enorm onder verdroging. Eind jaren negentig werd het gebied op de schop genomen. Met resultaat: In het vennengebied groeien nu weer veel bijzondere planten zoals zonnedauw, veenpluis, snavelbies, beenbreek en melkeppe. Er broeden hier ongeveer 80 soorten vogels en er leven dassen, reeën en vossen en kleinere zoogdierensoorten. Bij de vennen komen verschillende soorten salamanders, padden en kikkers voor. Het gebied is minstens zo interessant vanwege de grote diversiteit van libellen met meer dan 30 soorten en maar liefst 8 soorten amfibieën.

De Bruuk

'De Bruuk' is een parel onder de Nederlandse natuurgebieden omdat hier nog veel bijzondere plantensoorten groeien die elders verdwenen zijn door ontginning, verdroging of bemesting. Het is een kleine postzegel Blauwgrasland, waarvan er nog maar enkele tientallen hectaren in Nederland zijn. Er is de afgelopen decennia hard gewerkt om de grondwaterstand omhoog te krijgen en het gebied te herstellen. Behalve heel veel bijzondere orchideeën komen er ook bijzondere dieren voor en één van die soorten is de Zilveren maan! Een zeldzame vlinder die het hier de laatste jaren wonderlijk goed doet. De Zilveren Maan legt haar eitjes op moerasviooltjes. Ieder najaar wandelt de boswachter van Staatsbosbeheer door de graslanden die gemaaid moeten worden. Bij plekken met veel goede moerasviooltjes zet hij stokjes zodat deze niet gemaaid worden. En daardoor blijft die zilveren maan het goed doen.
Meer informatie: De Bruuk