Nieuws

Onderhoud wegen anders aangepakt in Beuningen

Geen onderhoud meer volgens een vast schema, maar bepalen welk onderhoud een weg op een bepaald moment nodig heeft. Dat is vanaf 2018 de aanpak van het wegonderhoud in Beuningen. © Pixabay
BEUNINGEN - Geen onderhoud meer volgens een vast schema, maar bepalen welk onderhoud een weg op een bepaald moment nodig heeft. Dat is vanaf 2018 de aanpak van het wegonderhoud in Beuningen.

Veiligheid altijd voorop

Dinsdagavond ging de gemeenteraad akkoord met het nieuwe wegenbeleidsplan. In de nieuwe aanpak staat volgens het college van burgemeester en wethouders de veiligheid van weg altijd voorop. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies (bijv. rijbaan, fietspad, voetpad), het gebruik (bijv. auto-, vracht- en landbouwverkeer) en wegstructuur (bijv. doorgaande weg, woonerf, gebiedsontsluiting). 

Maatwerk

En dat vereist volgens wethouder Piet de Klein maatwerk. 'Fietsers en voetgangers vinden vlakke paden erg belangrijk, zodat ze niet struikelen of vallen. In woonwijken is de gereden snelheid relatief laag en wegen in het buitengebied moeten veilig zijn.' Wegen die zorgen voor gebiedsontsluiting, zoals de Van Heemstraweg, vindt de wethouder belangrijk voor de regionale doorstroming van het verkeer. 'Deze wegen moeten in een goede conditie zijn om de kans op onvoorziene afsluitingen zo klein mogelijk te houden.'

Nieuwe en duurzamere materialen

Ook het gebruik van vernieuwende en duurzamere materialen maakt dat de onderhoudscyclus van bepaalde wegen in de loop der jaren verandert, aldus de wethouder. 'Elke weg vraagt dus om een eigen onderhoudsniveau en aanpak. Risicogestuurd beheer speelt in op deze behoefte.'

Kwaliteitsscore nu lager dan gewenst

De komende jaren werkt Beuningen toe naar een acceptabel basisniveau, waarbij wordt gezocht naar een optimale balans tussen prestatie, risico en kosten. Dat basisniveau drukt wethouder de Klein uit in een kwaliteitsscore. 'Op dit moment is de gemiddelde kwaliteitsscore lager dan het niveau dat we willen hanteren. De beschikbaar gestelde financiële middelen bepalen hoelang het duurt voordat de gemiddelde kwaliteitsscore op alle wegen op niveau is.' Door de nieuwe aanpak kan het zijn dat er meer geld gaat naar wegen met een belangrijke wegstructuur en minder naar wegen met een minder belangrijke wegstructuur.