Nieuws

Natuurbegraven: natuurlijk of niet?

Het klinkt heel mooi, na je dood terecht komen in een mooi natuurgebied. De provincie wil dat mogelijk maken. Maar niet iedereen is enthousiast. Volgens tegenstanders wordt er schade toegebracht aan de natuur, de initiatiefnemers spreken dat tegen. Onderzoeken geven ook geen eensluidend antwoord. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Het klinkt heel mooi, na je dood terecht komen in een mooi natuurgebied. De provincie wil dat mogelijk maken. Maar niet iedereen is enthousiast. Volgens tegenstanders wordt er schade toegebracht aan de natuur, de initiatiefnemers spreken dat tegen. Onderzoeken geven ook geen eensluidend antwoord.
Cathleen van den Akker woont in Wapenveld, op een prachtige locatie, tussen twee landgoederen in. Op beide plekken zijn plannen voor natuurbegraafplaatsen. Als de provincie in december het groene licht geeft en ook de gemeente gaat akkoord, dan woont ze straks wellicht tussen de duizenden doden.
Ze vindt het jammer dat de natuur commercieel wordt uitgebuit. En vraagt zich af of het wel zo fijn recreëert  in een bos met zoveel doden.
Natuurbegraven: natuurlijk of niet?
Het mag van haar geen natuurbegraven heten, omdat er volgens haar bomen moeten wijken om de plek grafrijp te maken. Volgens René Poll van Natuurbegraven Nederland, de organisatie die veel natuurbegraafplaatsen ontwikkelt, worden de graven aangepast aan bestaande natuur, dus er hoeven geen bomen gekapt te worden en er worden geen wortels beschadigd.
Van den Akker is bang dat er hekken of wildrasters worden geplaatst. Ook dit wordt tegengesproken door Natuurbegraven Nederland. Maar Van den Akker verwacht dat wild zwijnen gaan wroeten. En dan komen er alsnog hekken, zo zegt ze.

Natuurbegraven populair

Volgens Natuurbegraven Nederland (de ondernemer) is er veel belangstelling voor natuurbegraven. Ze zijn vier jaar geleden in Arnhem (Heidepol) begonnen. Op een natuurbegraafplaats ervaar je niet dat je op een begraafplaats loopt, zegt de initiatiefnemer.
Er zijn geen grafstenen, maar houten schijven, die vergaan. Het is heel ruim opgezet. Je kiest een open plek uit. Dat kan niet bij de wortels, maar aan de rand van de kroon. Het bos bepaalt de plek waar mensen begraven kunnen worden.
Er is veel belangstelling voor Gelderse grond omdat volgens de eisen van de Wet op de Lijkbezorging hoge zandgronden het best in aanmerking komen. En die heb je in Gelderland. Op dit moment liggen er een stuk of zes concrete plannen in bestaande Gelderse natuur.
In Gelderland Vandaag van september 2015 een reportage vanaf natuurbegraafplaats Heidepol. 

Onderzoek

Over het effect van natuurbegraven op natuurgebieden zijn geen eenduidige onderzoeksresultaten. Uit verkennend onderzoek van Alterra (onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit) blijkt tot nu toe dat er geen milieuschade is en dat de effecten op de natuur vooral  bestaan uit bodemverstoring bij het delven van een graf. Dit kan een negatief effect hebben op natuur, maar ook een positief effect voor bijv. pionierssoorten. 

Voorwaarden

De provincie wil nu voor het eerst natuurbegraven mogelijk maken binnen het Gelders Natuur Netwerk. Per hectare mogen er maximaal 150 graven komen. Maar wel onder voorwaarden dat de ondernemer ook weer geld investeert in natuur.
Per 150 graven wordt gevraagd om 1 hectare nieuwe natuur  te ontwikkelen (inclusief dus het aankopen van deze hectare) òf om 5 hectare minder waardevol bos om te vormen naar een waardevol bos- of natuurtype.
Verder mag er niet gebouwd worden en mogen er geen verhardingen worden aangebracht. Tot 30 september kan iedereen nog reageren op de nieuwe omgevingsvisie. In december neemt de provincie een besluit.
Dinsdagavond in het natuurprogramma BuitenGewoon aandacht voor natuurbegraafplaatsen.
Zie ook:
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!