Nieuws

Laat maaien, alles voor de weidevogels bij Staatsbosbeheer

ARNHEM - Waar boeren het gras vroeg maaien om in de winter voldoende te kunnen voeren aan hun vee, maait Staatsbosbeheer zijn graslanden laat. In de weidevogelgebieden Arkemheen en bij Oosterwolde krijgen de weidevogels eerst de tijd om op te groeien zodat ze kunnen vluchten voor maaimachines.
Staatsbosbeheer beheerst sinds de jaren 70 de graslanden op een weidevogel-vriendelijke manier. Het maaien gebeurt in fases en volgens mozaïekpatronen. Vorige week is bij de laatste ronde de begroeiing helemaal kort gemaaid.
Het beleid lijkt succesvol. In 2015 broedden er bijvoorbeeld 80 gruttoparen. Dat is gemiddeld hoger dan in andere weidevogelgebieden in Nederland.

Wormen voor het grijpen

Maar niet alleen het laat maaien, ook het waterpeil is belangrijk voor de weidevogels. Die houden van een drassige grond, waar de wormen voor het grijpen zijn. 
Staatsbosbeheer beïnvloedt het waterpeil. In januari staat het water daarom hoog en vanaf april wordt de waterstand weer langzaam verlaagd. Voor het bemesten van de grond wordt alleen stalmest gebruikt en geen gier.
Daardoor ontwikkelen zich meer insecten, die ook weer voedsel zijn voor de vogels. En koeien zorgen voor een afwisselende vegetatie door hier en daar te grazen en andere kruiden te laten staan.

Van 120.000 naar 40.000

Het gaat slecht met de weidevogels. In de jaren 70 kende Nederland nog 120.000 gruttobroedparen, vertelt Jelle de Jong van IVN Nijkerk dinsdag in het natuurprogramma Buitengewoon. Nu zijn het er minder dan 40.000. 
En het worden er elk jaar minder. Om de Grutto te redden zijn meer gebieden nodig zoals die van Staatsbosbeheer in de Arkemheen. Dinsdag meer over de Grutto, maar ook de Kievit en de Tureluur. 
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!