Nieuws

Arnhem strijdt tegen radicalisering: 'Burgemeester durft het niet te zeggen'

ARNHEM - In Arnhem blijft het een 'hot item'; de radicalisering van de jeugd. Het onderwerp staat hoog op het lijstje in de politiek van de stad, sinds er eerder dit jaar veel aandacht was voor meerdere Syrië-gangers vanuit Arnhem.
Martien Louwers, fractievoorzitter PVDA, wil actie. "De Partij van de Arbeid heeft twee jaar geleden al een voorstel ingediend, een motie, om te onderzoeken waarom er nou juist in Arnhem destijds jongeren vertrokken naar Syrië, en bijvoorbeeld niet vanuit Nijmegen of andere steden. We onderzoeken dus of er een Arnhemse context is die maakt dat jongeren zo'n besluit nemen. Dat onderzoek loopt inmiddels al heel lang."

'Arnhemse context'

"We hebben eerst een algemeen beeld geschetst gekregen van radicalisering, dat was heel nuttig om te weten. Nu gaan we nog naar die Arnhemse context kijken, want als die er zou zijn, kunnen we daarvan leren", vervolgt Louwers, die gematigd enthousiast is. "De burgemeester gaf al wel aan dat het 'stabiel is', dus dat er nog geen nieuwe jongeren zijn uitgereisd. Dat is dus heel positief en je zou heel voorzichtig kunnen denken dat onze aanpak succesvol is."

Angstige burgemeester?

Verder zegt Louwers dat de PvdA het belangrijk vindt om niet enkel naar de Islamitische achtergrond te kijken, maar naar 'allerlei vormen van extremisme die voor kunnen komen'.
Udo Kelderman, raadslid van de VVD, ziet juist liever dat de spreekwoordelijke koe wél bij de horens wordt gevat. "De burgemeester gaf aan dat hij de Islam niet per se ziet als achtergrond van radicalisering, maar daar ben ik het niet mee eens. Er is een militante stroming binnen de Islam die de democratie probeert 'aan te vallen'. Dat durft de burgemeester niet te zeggen. Dat is politiek correct denken. Daar kwamen we tien à vijftien jaar geleden misschien mee weg, maar tegenwoordig niet meer."