Nieuws

Staatssecretaris: hoge zorgwinsten geen probleem als bedrijf zich aan de wet houdt

Staatssecretaris Van Rijn heeft er geen problemen mee dat kleine zorgbedrijven hoge winsten maken. Als ze zich maar aan de wet houden. Dat zegt Van Rijn in reactie op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van onderzoek van Omroep Gelderland. © ANP
ARNHEM - Staatssecretaris Van Rijn heeft er geen problemen mee dat kleine zorgbedrijven hoge winsten maken. Als ze zich maar aan de wet houden. Dat zegt Van Rijn in reactie op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van onderzoek van Omroep Gelderland.
Op verzoek van de omroep bekeken twee hoogleraren van Tilburg University alle jaarrekeningen van zorgbedrijven via jaarverslagenzorg.nl.
Conclusie:
 • Vooral kleine zorgbedrijven maken enorm hoge winsten
 • Eén op de zes Gelderse bedrijven die zorg bieden aan kwetsbare cliënten maakt meer dan 10% winst
 • Zorgbedrijf Plushome uit Arnhem spant de kroon met 32,5% winst in 2014
 • Overheid kan 1 miljard euro op zorg besparen
Niet alleen Gelderse zorgbedrijven maken veel winst, ook in de rest van Nederland is dit het geval. Voor SP, VVD en PvdA aanleiding om Kamervragen te stellen.

Hoge winst is niet verkeerd

Van Rijn zegt in antwoord op deze vragen dat hij de winsten niet verkeerd vindt. 'Elke organisatie, ook die in de zorg, moet een positief resultaat behalen om voort te kunnen bestaan.'
Hij geeft wel aan dat hij gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars heeft opgeroepen om contracten van zorgverleners kritisch tegen het licht te houden, zodat ze weten met wie ze voortaan wel en geen zaken doen. Ook wil de staatssecretaris dat er kritisch gekeken wordt naar de tarieven die zorgverleners in rekening brengen.

Winst uitkeren

Uit het zorgonderzoek blijkt dat zorgdirecteuren naast hun salaris ook winst aan zichzelf uit kunnen keren, omdat ze bij kleine bedrijven vaak ook de eigenaar van het bedrijf zijn. Een paar voorbeelden:
 • Zorgbedrijf Plushome keerde in 2014 een bedrag van 241.470 euro aan dividend uit.
 • Bij zorgorganisatie Boriz uit Velp ging in twee jaar tijd van de 3 miljoen euro omzet 1 miljoen euro via salaris en winstuitkering direct naar de directie.

Raad van Toezicht aan zet

De staatssecretaris zegt in antwoord op de Kamervragen dat het op een aantal uitzonderingen na, juridisch is toegestaan dat zorginstellingen winst uitkeren. 'Het is aan de toezichthouders van deze bedrijven om erop toe te zien dat er geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en bedrijfsbelang.'
Volgens de staatssecretaris heeft het ministerie van Volksgezondheid geen zicht op hoeveel winst er per bedrijf wordt uitgekeerd.
Niet alle zorgbedrijven mogen overigens winst maken. Als je 24 uur per dag in een instelling woont, dan mag het bedrijf geen winst maken. Als een bedrijf kleinschalige woonvoorzieningen aanbiedt dan mag er weer wel winst gemaakt worden.
Volgens Van Rijn is er voldoende controle en heeft zorgfraude alle aandacht bij het ministerie en de toezichthoudende instanties. 'Want als er winst gemaakt wordt door de wet te overtreden dan is dat niet acceptabel.'

Hoe controleert Van Rijn de zorgbedrijven?

 • Alle toegelaten instellingen moeten een Raad van Toezicht hebben
 • Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen houden toezicht op de directie en geven toestemming om winst uit te keren
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren controleren de declaraties van zorginstellingen
 • Instellingen moeten jaarrekening deponeren bij CIBG
 • Accountant checkt of wet- en regelgeving wordt nageleefd, ook wat betreft het maken van de winst en zorgbedrijven deponeren ook de controle, samenstelling- of beoordelingsverklaring van deze accountant
 • Als je geen jaarrekening inlevert, riskeer je een last onder dwangsom. In 2014 was dit bij 57 instellingen het geval. (GGZ-instellingen krijgen uitstel)
 • De Nederlandse Zorgautoriteit ziet erop toe dat zorgaanbieders op correcte wijze declareren
 • Zorgverzekeraars hebben een toetsingsplicht bij het toelaten van nieuwe zorgaanbieders
 • De Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie doen strafrechtelijk onderzoek naar ernstige vermoedens van fraude
Volgens de staatssecretaris zijn de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Tiel en Ede inmiddels naar aanleiding van de jaarcijfers in gesprek met zorginstellingen.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgkantoor Menzis onderzoeken naar aanleiding van de berichtgeving een aantal zorgbedrijven. Het gaat hierbij om bedrijven die een erkenning hebben op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).
Uit de antwoorden van Van Rijn is niet op te maken hoe het zit met de controle op zorginstellingen zonder deze erkenning. Deze bedrijven hoeven niet meer dan een beperkte jaarrekening in te leveren bij de Kamer van Koophandel. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat het regelmatig voorkomt dat deze jaarrekeningen niet gedeponeerd worden.

Fraude-onderzoek

De staatssecretaris gaat verder niet in op het fraude-onderzoek dat Menzis doet naar zorgorganisatie Boriz. 'Ik wacht de uitkomsten van het onderzoek af. Mocht er fraude zijn gepleegd, dan is dat zeer ernstig.'

Reacties Tweede Kamerleden

Renske Leijten (SP):

'Staatssecretaris Van Rijn doet helemaal niets. Het is wachten op een nieuwe Boriz. Hij moet zorgen voor forse uitbreiding van de opsporingscapaciteit. Fraudezaken moeten daadwerkelijk strafrechtelijk en / of bestuursrechtelijk worden bekeken. Verder zou er een steviger vergunningenstelsel moeten komen. Dan kun je vooraf toetsen of iemand een deugdelijk plan heeft en achteraf kun je iemand weren om langer te werken met zorggeld.'

Sjoerd Potters (VVD):

'Ik heb het idee dat de staatssecretaris de zaak serieus oppakt. Maar wat betekent dit in de praktijk? Pakken de zorgkantoren nu direct een klacht serieus en voortvarend op? Want dat is cruciaal bij dit soort fraude. Elke melding of klacht is een 'call to action' voor de zorgkantoren. Als er sprake is van fraude moet dit vervolgd worden en moet de inkoop van de zorg van een bedrijf stopgezet worden.'

John Kerstens (PvdA):

'De staatssecretaris heeft veel woorden nodig. Helder is dat er veel mogelijk is om misbruik te voorkomen, maar wat mij betreft blijft het knellen. Ik wil weten wat er wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Ik heb bij de minister van Binnenlandse Zaken al eerder aangedrongen op extra wetgeving om misbruik en schijnconstructies te voorkomen. Daar zal ik op in blijven zetten.'
Binnenkort debatteren de Kamerleden met Van Rijn over de hoge zorgwinsten.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!