Nieuws

Culemborg gaat door met plannen voor azc ondanks verminderde stroom vluchtelingen

De gemeente Culemborg wil het haalbaarheidsonderzoek naar een asielzoekerscentrum (azc) doorzetten, ook nu er veel minder vluchtelingen het land binnen komen en opvangcentra leegstaan. Dat maakt de gemeente Culemborg bekend in een persbericht. © Omroep Gelderland
CULEMBORG - De gemeente Culemborg wil het haalbaarheidsonderzoek naar een asielzoekerscentrum (azc) doorzetten, ook nu er veel minder vluchtelingen het land binnen komen en opvangcentra leegstaan. Dat maakt de gemeente Culemborg bekend in een persbericht.
Uit overleg met met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakt Culemborg op dat het COA kijkt naar een betere spreiding en verdeling van azc's over het land. 
'Hoewel de instroom van vluchtelingen op dit moment lager is, moeten we volgens staatssecretaris Dijkhoff wel beducht blijven op mogelijke nieuwe instroom en piekmomenten, zodat het goed is om capaciteit achter de hand te hebben, mocht die situatie zich gaan voordoen', schrijft de gemeente Culemborg in het persbericht.

Draagvlakgesprekken

Reden voor de gemeente om door te gaan met  het haalbaarheidsonderzoek en zogenoemde draagvlakgesprekken. Deze gesprekken met de Culemborgse samenleving moeten in het najaar plaatsvinden.
Wethouder Fouad Sidali: 'Het is nu een uitgelezen moment om – zonder de hectiek van een concreet COA-verzoek voor een azc – het draagvlak onder de Culemborgers te peilen. Bovendien past dit ook goed binnen de door de staatssecretaris Dijkhoff gekozen toekomstgerichte benadering ten aanzien van het achter de hand hebben van reservecapaciteit.'

Geen extra opvangplekken

Minister Stef Blok (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), Rijksheren, het IPO (Interprovinciaal Overleg, de koepelorganisatie van de twaalf provincies) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) maakten donderdag bekend dat er op korte termijn geen extra opvangplekken nodig zijn. Door de lagere asielinstroom is de verwachting namelijk dat voor 2016 en 2017 voldoende opvangplekken beschikbaar zijn.
'We zullen per situatie en mét lokale bestuurders moeten bekijken wat verstandig is; doorpakken of stoppen', vertelde Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en vertegenwoordiger van de VNG.