Nieuws

Bomenkap voor nieuwe, veiligere Twenteroute

EIBERGEN - Vanaf vandaag zal er een bomenkap van 30 hectare plaatsvinden om plaats te maken voor een nieuwe rijksweg tussen Groenlo en Enschede. Deze nieuwe N18 zal de veiligheid en leefbaarheid moeten gaan verbeteren van de rijksweg, twee punten die momenteel nog te wensen overlaten.
Info:
Rijkswaterstaat zorgt voor een nieuwe rijksweg tussen Groenlo en Enschede. Tussen Varsseveld en Groenlo passen we de weg aan. De N18 is nu druk en onveilig voor omwonenden. Behalve het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid, werken we ook aan de bereikbaarheid van de regio, onder meer voor de economische ontwikkeling van het gebied.
We leiden de nieuwe N18 om Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen. Zo rijden er veel minder auto's en vrachtwagens binnen de bebouwde kom. We treffen verschillende maatregelen:
De N18 bij Varsseveld krijgt 2 rijbanen met 2 rijstroken. 
Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde treffen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
We verhogen de maximumsnelheid tussen Groenlo en Enschede naar 100 km/h. 
We leggen fietstunnels, fietspaden, viaducten en ongelijkvloerse kruisingen aan.
We leggen geluidwerende voorzieningen en geluidreducerend asfalt aan.
Natuur en milieu
We compenseren de natuur door onder meer verbindingen aan te leggen onder de weg door (ecoduikers), zodat reptielen en kleine zoogdieren veilig van het ene naar het andere gebied kunnen bewegen. Ook zorgen we voor (extra) groen, in de vorm van bomen en andere wegbeplanting, langs de nieuwe N18.